SESJA W MIEŚCIE: O lodowisku na Rynku, szkołach, drogach i kredycie (RETRANSMISJA)

SESJA W MIEŚCIE: O lodowisku na Rynku, szkołach, drogach i kredycie (RETRANSMISJA)

KROSNO / PODKARPACIE. Zapraszamy do oglądania retransmisji z obrad L sesji Rady Miasta Krosna. W porządku między innymi o: urządzeniu lodowiska na Rynku, dostosowaniu sieci szkół do nowych przepisów, zadaniach związanych z infrastrukturą drogową oraz o kredycie długoterminowym. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji.

Retransmisja na żywo widoczna u góry ekranu

Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał  L sesję Rady Miasta. Posiedzenie odbędzie się 27 października 2017 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie porządku sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego w 2018 r. (projekt Nr L/1072 /17),
    2. zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (projekt Nr L/1073 /17),
    3. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (projekt Nr L/1074 /17),
    4. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017( projekt Nr L/1075 /17),
    5. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2017 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr L/1076 /17),
    6. projektu zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (projekt Nr L/1077 /17),
    7. projektu zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr L/1078 /17),
    8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Dukla w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy kolektora tłoczonego na terenie Gminy Dukla i Gminy Miejsce Piastowe (projekt Nr L/1079 /17),
    9. zmiany  uchwały  Nr  XXXVIII/794/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad oraz  trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Krosna, zmienioną uchwałą Nr XXXIX/820/17 Rady Miasta  Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r. (projekt Nr L/1080 /17),
    10. gospodarki nieruchomościami/dot. m.in. nabycia, sprzedaży i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (projekty od Nr L/1081/17 do Nr L/ 1093 /17),
    11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie konserwacji drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (projekt Nr L/1094 /17),
    12. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych(projekt Nr L/1095 /17),
    13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych(projekt Nr L/1096/17),
    14. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” (projekt Nr L/1097/17),
    15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Urządzenie  i utrzymanie lodowiska na płycie Rynku” (projekt Nr L/1098/17),
    16. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej  (projekt  Nr L/1099/17),
    17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie” (projekt Nr L/1100 /17),
    18. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr L/1101 /17),
    19. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr L/1102/17),
    20. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr L/1103/17).
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
  5. Odpowiedzi na zapytania.
  6. Informacja  Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w  spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie sesji.
     

Terminy posiedzeń Komisji

foto: tvKrosno.pl / archiwum

27-10-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)