REKLAMA

KROSNO: Sesja absolutoryjna w mieście. Szkoły, drogi i sieć wodociągowa również w porządku obrad (RETRANSMISJA)

|

KROSNO: Sesja absolutoryjna w mieście. Szkoły, drogi i sieć wodociągowa również w porządku obrad (RETRANSMISJA)

KROSNO / PODKARPACIE. Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołuje XLVI sesję Rady Miasta. Odbędzie się ona 28 czerwca 2017 r. (tj. środa) o godz. 10.00. Będzie to sesja absolutoryjna. Ponadto, w porządku obrad punkty dotyczące szkół, dróg i sieci wodociągowej. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo.

Retransmisja widoczna u góry ekranu

foto: UM w Krośnie

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miasta Krosna:

1.    Przyjęcie porządku sesji.
2.    Przyjęcie trzech protokołów z  ostatnich sesji Rady.
3.    Sprawozdanie  Prezydenta   Miasta   Krosna  z   wykonania   planów  finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2016 rok.
4.    Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie   sprawozdania  finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2016 rok (wraz  z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XLVI/ 958 /17).
5.    Informacja o stanie mienia Gminy Krosno.
6.    Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2016 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XLVI/ 959 /17).
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1.    zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Krosna (projekt Nr XLVI/ 960 /17),
7.2.    zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego, prowadzonego ustawa – Prawo oświatowe (projekt Nr XLVI/ 961 /17),
7.3.    zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe do ustalenia  sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  prowadzonych przez Gminę  Miasto Krosno (projekt Nr XLVI/ 962 /17),
7.4.    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa III” (projekt Nr XLVI/ 963 /17),
7.5.    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa IV ” ul. Batorego (projekt Nr XLVI/ 964 /17),
7.6.    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Suchodół XI ” ul. Polna (projekt Nr XLVI/ 965 /17),
7.7.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko IV” (projekt Nr XLVI/ 966 /17),
7.8.    zmiany nazwy ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/ 967 /17),
7.9.    nadania nazwy dla ronda w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/ 968 /17),
7.10.    nadania nazwy dla skweru w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/ 969 /17),
7.11.    gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. sprzedaży, zamiany nieruchomości, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości  (projekty od Nr XLVI/970/17 do  Nr XLVI/ 979 /17),
7.12.    ustalenia regulaminu korzystania z Dworca autobusowego w Krośnie (projekt Nr XLVI/ 980 /17),
7.13.    określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLVI/ 981 /17),
7.14.    wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Miejsce Piastowe w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy magistralnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe (projekt Nr XLVI/ 982 /17),
7.15.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I”  (projekt Nr XLVI/ 983 /17),
7.16.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XLVI/ 984 /17),
7.17.    ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr XLVI/ 985 /17),
7.18.    zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLVI/986 /17),
7.19.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna  (projekt Nr XLVI/987 /17).
7.20.    zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr XLVI/ 988 /17),
8. Rozpatrzenie skargi na działalności Dyrektora oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej  w Krośnie przy ul. Kletówki 7 (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XLVI /989/17 ).
9. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Informacja   Przewodniczącego   Rady   o   uczestnictwie   w   spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Retransmisja widoczna u góry ekranu

foto (2): archiwum tvKrosno.pl

źródło: Red., UM w Krośnie

27-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Inline
Inline