Uchwalono budżet Miasta Krosna na 2018 rok

KROSNO / PODKARPACIE. 14 głosami “za” (KS, PO) przy 7 wstrzymujących (PIS) Rada Miasta Krosna uchwaliła budżet na 2018 r.Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 345,5 mln zł, w tym:

dochody własne – 132,3 mln zł,
subwencje – 91 mln zł,
środki z UE na projekty inwestycyjne i bieżące – 54,8 mln zł,
dotacje celowe ze środków krajowych – 67,4 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 389,8 mln zł, w tym na wydatki majątkowe – 126 mln zł (32,3% budżetu), z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich aż 68 mln zł.

Największe wydatki zaplanowano w działach:

1. Transport i łączność – 62,2 mln zł, w tym m.in.:

38 mln zł – na projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w ramach którego planowany jest m.in. zakup 21 autobusów niskoemisyjnych, modernizacja taboru oraz infrastruktury MKS Sp. z o.o., wymiana części wiat przystankowych oraz montaż elektronicznych rozkładów jazdy na wybranych przystankach na terenie Miasta,
20,3 mln zł – na modernizację i rozbudowę dróg gminnych i powiatowych, a największe środki zaplanowano na zadania:
– 4,3 mln zł – dokończenie Rozbudowy ul. Wisze,
– 3,8 mln zł – dokończenie Rozbudowy ul. Zielonej,
– 2 mln zł – Rozbudowę ul. Dębowej.

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16,3 mln zł, w tym na projekty współfinansowane ze środków europejskich:

13,1 mln zł – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
1,3 mln zł – Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14 mln zł, w tym na projekty współfinansowane ze środków europejskich:

7,2 mln zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
5,3 mln zł – Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,

4. Gospodarka nieruchomościami – 12,7 mln zł, głównie na wydatki dotyczące zakupu nieruchomości oraz budownictwa mieszkaniowego (w tym uzbrojenia terenów przy ul. Baczyńskiego oraz budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Jasnej).

5. Kultura fizyczna – 6,1 mln zł, w tym m.in.:

2,8 mln zł – na dokończenie budowy hali sportowej przy MZS Nr 4 przy ul. Kisielewskiego,
1,6 mln zł – na budowę parkingów przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki.
W 2018 r. zakończona będzie także Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki (inwestycja finansowana na zasadach factoringu).

Realizacja tak ambitnych planów inwestycyjnych możliwa będzie dzięki utrzymywaniu wysokiego poziomu nadwyżki operacyjnej (planowana na 2018 r. w wysokości 20,8 mln zł) i pozyskaniu środków europejskich (52,4 mln na inwestycje).
Deficyt budżetowy wyniesie 44,3 mln zł, planowane spłaty kredytów i pożyczek – 23,5 mln zł, a przychody z tego tytułu – 67,8 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna na lata 2018 – 2033 – jej zakres wynika z planowanych i już zawartych umów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, a dane dotyczące 2018 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.
Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich – w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne – ze środków własnych i dotacji ze środków europejskich.
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zawiera około 40 pozycji, z czego 26 to zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Poza kontynuacją wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na zasadach factoringu tj.

zakończonej w 2016 r. rozbudowy krośnieńskiego lotniska w ramach projektu Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 25,6 mln zł w latach 2018 – 2024,
Budowy kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki – 21 mln zł w latach 2018 – 2027,

W kolejnych latach realizowane będą wydatki związane z realizacją m.in. następujących zadań inwestycyjnych:

Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej – 19,2 mln zł w latach 2018 – 2019,
Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie – 9,7 mln zł w latach 2018 – 2021,
Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie – 6 mln zł w latach 2018 – 2021,
a także wydatki na kilkanaście projektów poszerzających ofertę edukacyjną, które realizowane będą przez jednostki oświatowe.

Limit łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz umów factoringowych związanych z realizacją ważnych dla rozwoju Miasta zadań na koniec roku wynosi 235,4 mln zł.

Kondycja finansowa Miasta w kolejnych latach pozwoli na spłatę zaciągniętego długu oraz kontynuowanie polityki rozwoju Miasta poprzez budowanie potencjału gospodarczego i turystycznego oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, a także poprawę jakości usług publicznych dla mieszkańców, czego potwierdzeniem są wskaźniki spłaty zobowiązań na poziomie niższym, niż dopuszczalne indywidualne wskaźniki wyliczone zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

materiały nadesłane

29-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)