LVIII sesja Rady Miasta. Między innymi o rozbudowie placu Monte Cassino (PORZĄDEK OBRAD)

KROSNO / PODKARPACIE. Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LVIII sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (tj. piątek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady.
2. Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2017 r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr LVIII/ 1306 /18).
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVIII /1307/18),
5.2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr LVIII /1308/18),
5.3. ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt Nr LVIII /1309/18),
5.4. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody (projekt Nr LVIII /1310/18),
5.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Sanok a Gminą Miasto Krosno dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miasto Krosno  (projekt Nr LVIII /1311/18),
5.6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Jaśliska  dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Jaśliska (projekt Nr LVIII /1312/18),
5.7. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VI” (projekt Nr LVIII /1313/18),
5.8. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VII” (projekt Nr LVIII /1314/18),
5.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr LVIII /1315/18),
5.10. nadania nazwy  dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei ( projekt Nr LVIII /1316/18),
5.11. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. sprzedaży, wniosku o przekazanie nieruchomości i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LVIII/1317/18 do  Nr LVIII/1326/18),
5.12. udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze (projekt Nr LVIII /1327/18),
5.13. udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zagórz (projekt Nr LVIII /1328/18),
5.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie” (projekt Nr LVIII /1329/18),
5.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.” Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Gminy Miasto Krosno” (projekt Nr LVIII /1330/18),
5.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.”Usuwanie i przemieszczenie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym  zgodnie z art. 50 a i art. 130 a  ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo i ruchu drogowym” (projekt Nr LVIII /1331/18),
5.17. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt  Nr LVIII/1332 /18),
5.18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt  Nr LVIII/1333/18),
5.19. zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVIII/1334/18),
5.20. zmiany  uchwały w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie (projekt  Nr LVIII/1335/18),
5.21. zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (projekt  Nr LVIII/1336/18),

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady  o  uczestnictwie  w  spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

źródło: oficjalna strona Miasta Krosna

23-04-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)