Hodowla lasu, czyli precyzyjne zasady dbałości o najcenniejsze surowce (ZDJĘCIA)

PODKARPACIE. 10 lat – na taki okres rozłożone są zadania i cele określone w ramach skrupulatnie przygotowanego Planu Urządzenia Lasu. Gdy ten dokument jest już gotowy, leśnicy przystępują do realizacji założeń.

Jak skutecznie i bezpiecznie „hodować” las?

Hodowla lasu. Na czym polega? Z wyjaśnieniem przychodzi Jacek Stankiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Krośnie.

W największym skrócie są to czynności wykonywane w lesie, zmierzające do ukształtowania go w taki sposób, aby spełniał jednocześnie wszystkie wymagane funkcje: produkcyjne, środowiskowe i społeczne. Hodowla lasu wykorzystuje wiedzę wszystkich dyscyplin nauk leśnych, mając na uwadze podstawy poznanych procesów biologicznych, które występują w ekosystemie oraz związków zachodzących między lasem a warunkami klimatycznymi, wodnymi i glebowymi – mówi Jacek Stankiewicz.

Nadrzędnym i jakże istotnym celem jest zapewnienie ciągłości istnienia lasu. Jest to możliwe dzięki prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej. Wiedza oraz praktyczne umiejętności leśników, a także innych specjalistów z zakresu ochrony ekosystemu pozwala korzystać z wszystkich dóbr, jakie może zapewnić las bez uszczerbku dla środowiska. Teraz, ale przede wszystkim w przyszłości.


Drzewostan jodłowy -wykorzystując naturalne procesy pozwala zachować trwałość lasu przy jednoczesnej ciągłości użytkowania. Foto: EdM

Jak hodowla lasu kształtuje obraz lasu?

Niezwykle ważnym aspektem pracy w lesie jest doświadczenie. Wiedza oraz wieloletnie obserwacje pozwalają wykorzystywać narzędzie do kształtowania lasu, jakim jest przemiana jego kolejnych pokoleń. Naśladowanie przez leśników sposobu, w jaki to następuje naturalnie, pozwala maksymalnie wykorzystać warunki środowiska występujące w danym miejscu. Przykład?

Jodła najlepiej będzie rosła tam, gdzie gleba, jej wilgotność i wysokość nad poziom morza jest dla niej najwłaściwsza, czyli na pogórzu i w górach. W takim miejscu młode drzewka będą wyrastać z nasion drzew, które nad nimi rosną, a zróżnicowanie lasu, gdzie obok siebie rosną młode i stare drzewa, pozwala osiągnąć im największe rozmiary. Jednocześnie jodły są wtedy odporne na wiatry, okiście i inne zagrożenia. Zapewnia to również zachowanie wszystkich innych roślin, zwierząt i grzybów, związanych z takim typem lasu. Inaczej będzie to wyglądać tam, gdzie gleba jest bardziej piaszczysta, ma mniej wilgoci i klimat nizinny – takie warunki są najkorzystniejsze dla sosny, która rośnie zazwyczaj w lasach jednolitych wiekowo i gatunkowo – przekazuje nam szef Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Krośnie.

Hodowla lasu zajmuje się też doborem właściwego sposobu pozyskiwania drewna w obu opisanych wyżej ekosystemach. Wszystko po to, aby osiągnąć efekt zdrowego i bogatego gatunkowo, zróżnicowanego lasu jodłowego i jednolitego zdrowego oraz bogatego gatunkowo drzewostanu sosnowego, przy jednoczesnym pozyskaniu najlepszego drewna.


Młodnik jodłowy w sosnowym drzewostanie na gruncie porolnym. Foto: EdM

Hodowla lasu w praktyce

Leśnicy wdrażają zasady zagospodarowania lasu na każdym etapie jego rozwoju.

Zbiór szyszek z drzew stojących wymaga alpinistycznych umiejętności. Foto: EdM

Inaczej postępuje się w starym lesie, który ustępuje kolejnemu pokoleniu, inaczej w młodocianym drzewostanie, promując przyszłościowe silne drzewa, a usuwając te, które nie rokują, a jeszcze inaczej tam, gdzie lasu do tej pory nie było i dopiero zalesiane są łąki i pola albo tereny poprzemysłowe – zaznacza Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i dodaje: – Każda czynność hodowlana wpływa to, jaki las jest i jaki będzie w przyszłości.

Tam, gdzie jest możliwe wykorzystanie obsiewu z rosnących drzew, hodowla lasu kształtuje go poprzez odpowiednie cięcia. Ale w miejscach, gdzie nie jest to możliwe, hodowla zajmuje się również pozyskaniem najlepszych nasion z najlepszych drzew (realizacja Programu Zachowania Zasobów Genowych).

Pozyskane nasiona pozwalają wyhodować właściwe sadzonki już w leśnych szkółkach. Teren przygotowywany jest poprzez tzw. melioracje agrotechniczne. Samo sadzenie również nie podlega dowolności i nie jest pozostawione przypadkowi. Określone są bowiem ilości i odstępy między sadzonkami. Wszystko po to, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń i zasoby.

Inaczej robi się to na powierzchni, gdzie od dawna jest las, a inaczej tam gdzie lasu wcześniej nie było. Takie powierzchnie są w kolejnych latach doglądane, pielęgnowane z roślin, które przygłuszają młode drzewka i uzupełniane tam, gdzie sadzonki zostały zjedzone przez leśne zwierzęta, uschły albo zmarzły. W ciągu kolejnych dziesięcioleci młode drzewka stopniowo się wycina, najpierw usuwając te najgorszej jakości, później przeszkadzające tym najlepszym, które trwać będą w drzewostanie do jego dojrzałości – słyszymy od naczelnika Jacka Stankiewicza.


Sadzonki buka na szkółce hodowane metodą tradycyjną. Foto: EdM

Vademecum zamiast zakończenia

Narodziny buka – początek drogi. Foto: J. Stankiewicz

W lasach prowadzi się gospodarkę leśną według określonych reguł i zasad wypracowanych przez dziesięciolecia praktyki leśnej, opartej na badaniach naukowych. Vademecum tych zasad i praktyk, którymi leśnik się posiłkuje w codziennej pracy, zawiera dokument pt. „Zasady hodowli lasu”, w których na wstępie zapisano:

„Zasady hodowli lasu” stanowią uszczegółowienie celów i zasad gospodarki leśnej określonych w ustawie o lasach i „Polityce leśnej państwa”. Kontynuują kierunek hodowli lasu oparty zarówno na wzorcach naturalnych ukształtowanych w przeszłości, jak i na współczesnych procesach rozwoju zjawisk przyrodniczych, z uwzględnieniem wymogów społeczno-gospodarczych i zasad zrównoważonego rozwoju. Mają charakter kierunkowy i ramowy. Opierają się na udokumentowanych wynikach badań naukowych i doświadczeniach kolejnych pokoleń leśników. Podane w nich zasady mogą mieć zastosowanie w lasach wszystkich form własności”.

Wrogiem – niebezpieczeństwa naturalne

Nawet najlepiej spisana i udokumentowana teoria może nie zostać optymalnie wykorzystana w perspektywie zdarzeń nagłych, jakimi są niebezpieczne zjawiska naturalne. Czyhają one na każdym etapie rozwoju lasu. Ich źródłem mogą być grzyby, owady i zwierzęta, jak również wichury, pożary i opady śniegu oraz zanieczyszczenia małe, jak śmieci i duże, jak kwaśne deszcze, okresowy brak wody.

Czuwaniem nad zagrożeniami, znajdowaniem sposobów zapobiegania im i zmniejszania już zaistniałych szkód, zajmuje się powiązany z hodowlą lasu dział „ochrony lasu” – zapewnia Edward Marszałek z RDLP w Krośnie.

„Dofinansowano ze środków Lasów Państwowych”

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Urządzanie lasu. Co robić, aby cieszyć się nim przez pokolenia? (ZDJĘCIA)


zdjęcie poglądowe

źródło: Red., RDLP w Krośnie

24-08-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)