SESJA / RETRANSMISJA: O szkołach, przedszkolach, gospodarce odpadami i planowanych inwestycjach. Sesja Rady Miasta Krosna (ZDJĘCIA)

SESJA / RETRANSMISJA: O szkołach, przedszkolach, gospodarce odpadami i planowanych inwestycjach. Sesja Rady Miasta Krosna (ZDJĘCIA)

KROSNO / PODKARPACIE. Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał  XLIII sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 30 maja 2017 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  (I piętro).

RETRANSMISJA

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna w 2016 roku

Blok uchwał

Wolne wnioski i informacje

RETRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU (początek godz. 10:00)

Porządek obrad:

1.    Przyjęcie porządku sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji Rady.
3.    Sprawozdanie z funkcjonowania MPGK – Krośnieński Holding Komunalny
       Sp. z o.o. w Krośnie.
4.    Sprawozdanie z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.
5.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna w 2016 roku.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.    przyjęcia sprawozdania z działalności  rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie za 2016 r. (projekt Nr XLIII/924/17),
6.2.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Powiatem Krośnieńskim w zakresie zasad kierowania i świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/925/17),
6.3.    zmiany uchwały Rady Miasta Krosna Nr XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe” (projekt Nr XLIII/926/17),
6.4.    zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/927/17),
6.5.    określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/928/17),
6.6.    ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (projekt Nr XLIII/929/17),
6.7.    wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego „Europe in Love” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Europa 2014 – 2020 (projekt Nr XLIII/930/17),
6.8.    zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego  Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (projekt Nr XLIII/931/17),
6.9.    ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (projekt Nr XLIII/932/17),
6.10.    ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt Nr XLIII/933/17),
6.11.    ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/934/17),
6.12.    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt Nr XLIII/935/17),
6.13.    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa II” (projekt Nr XLIII/936/17),
6.14.    nadania  nazwy dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei (projekt Nr XLIII/937/17),
6.15.    gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. nabycia, zamiany, sprzedaży nieruchomości, wniosku o przekazanie nieruchomości, obciążenia i sprzedaży nieruchomości, obciążenia nieruchomości (projekty od Nr XLIII/938/17 do Nr XLIII/ 946 /17),
6.16.    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna (projekt Nr XLIII/947/17),
6.17.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych  i powiatowych (projekt Nr XLIII/948/17),
6.18.    zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLIII/949 /17),
6.19.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLIII/950 /17).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9.  Informacja   Przewodniczącego Rady  o uczestnictwie w spotkaniach
     i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

RETRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU (początek godz. 10:00)

Źródło: UM Krosno

Foto: Red., oficjalna strona Miasta Krosna

 

 

30-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)