REKLAMA

Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii

KROSNO / PODKARPACIE. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na IV konferencję pt.Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna.

Medycyna naturalna w onkologii

Krosno, 11-12 maja 2017 roku

Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia preparatów pochodzenia naturalnego, diety i aktywności fizycznej w leczeniu oraz profilaktyce nowotworów. Zwrócenie uwagi na liczne czynniki kancerogenne oraz możliwości ochrony przed nimi. Próba oceny potencjalnego znaczenia medycyny naturalnej w onkologii.

Tematyka konferencji:

– Prozdrowotne działanie żywności, przydatnej w profilaktyce nowotworów
– Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki w onkologii
– Żywność nowa w profilaktyce onkologicznej
– Suplementy diety w onkologii
– Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki dla pacjentów onkologicznych
– Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe stosowane oficjalnie i nieoficjalnie w leczeniu i zapobieganiu nowotworów
– Fitoterapia onkologiczna
– Bezpieczeństwo żywności, pasz, ziół i kosmetyków – znaczenie w prewencji pierwotnej nowotworów

Organizatorzy przewidują:

– Referaty plenarne
– Sesje referatowe w sekcjach tematycznych
– Sesje posterowe
– Wystawy i prezentacje firm

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 11 maja 2017 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół.

8.00 – 08.30 Rejestracja uczestników

8.30 – 9.00 Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji – mgr Franciszek Tereszkiewicz, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie

– przemówienie Prorektora ds. rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz

– przemówienie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

– przemówienie Prezydenta Miasta Krosna – mgr inż. Piotr Przytocki

– przemówienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. Roman Kołacz

9.00 – 14.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz (Prorektor ds. Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie), prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

9.00 – 9.30 Raison d’e’tat czyli przyczyna stanu… – dr n. med. Józef Forgacz (Oddział Chirurgii Onkologicznej II, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

9.30 – 10.00 Właściwości przeciwnowotworowe berberyny z Chelidonium majus L. – prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Zakład Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

10.00 – 10.30 Toksyny drobnoustrojów zagrożeniem bezpieczeństwa żywności – prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

10.30 – 10.45 Dyskusja

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 11.45 Algi morskie i słodkowodne biofermentowane i wzbogacane w pierwiastki śladowe jako dietoterapia dla zwierząt z syndromem metabolicznym – dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw. (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

11.45 – 12.15 Jak żywić pacjenta onkologicznego? – dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

12.15 – 12.45 Owoce i warzywa w profilaktyce chorób nowotworowych – dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

12.45 – 13.15 Hydrolizaty białkowe i peptydy jako cenne składniki żywności funkcjonalnej – prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Konrad Babij, Anna Dąbrowska, Marek Szołtysik, Józefa Chrzanowska, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

13.15 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80

14.30 – 18.15 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu).

14.30 – 15.00 Nowe spojrzenie na biologiczną rolę selenu, glinu i litu – prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

15.00 – 15.30 Orlica pospolita – dzika roślina jadalna o działaniu rakotwórczym – fakty i mity – dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Zakład Botaniki, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski)

15.30 – 16.00 Amigdalina – wróg czy przyjaciel? – dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny)

16.00 – 16.10 Dyskusja

16.10 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 17.00 Prozdrowotne właściwości Colostrum – dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

17.00 – 17.30 Naturalne substancje o charakterze antynowotworowym – droga na skróty czy realna alternatywa? – dr hab. inż. Antoni Szumny, prof. nadzw. (Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

17.30 – 18.00 Suplementacja diety wybranymi substancjami roślinnymi w chorobach nowotworowych – lek. med. Krzysztof Błecha (Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki)

18.00 – 18.15 Dyskusja. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Piątek, 12 maja 2017 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół.

9.00 – 13.30 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski).

9.00 – 9.30 Mleko kozie w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych – mgr inż. Żaneta Szymańska, prof. dr hab. Roman Niżnikowski, mgr inż. Marcin Świątek (Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

9.30 – 10.00 Zastosowanie konopi siewnych w medycynie i przemyśle – mgr inż. Ewa Gryt (General Hemp Marketing Sp. z .o.o)

10.00 – 10.30 Przeciwnowotworowe preparaty dra Gerharda Madausa. Potencjalne możliwości użycia oligopleksów dra G. Madausa w onkologii – dr n. biol. Henryk Różański, o. dr. Marcelin Pietryja

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 11.30 Epidemiologia i profilaktyka czerniaka – dr n. med. Marcin Ziętek (IIOddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

11.30 – 12.00 Zastosowanie leków antropozoficznych w terapii chorób nowotworowych – dr inż. Janusz Kilar (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

12.00 – 12.30 Zawartość pochodnych alkoholu salicylowego w krajowych gatunkach wierzby Salix sp. i w różnych mieszańcach wierzby energetycznej Salix viminalis L. Właściwości przeciwnowotworowe związków salicylowych – dr n. biol. Henryk Różański, dr inż. Anna Pietrasz, mgr inż. Wojciech Ślenzak

12.30 – 13.00 Prozdrowotne właściwości herbatników z mąki z żołędzi – Marek Kruczek, Anna Areczuk, Dorota Gumul, Jarosław Korus, Magdalena Krystyjan, Halina Gambuś (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Technologii Węglowodanów, Wydział Technologii Żywności)

13.00 – 13.30 Dyskusja. Podsumowanie konferencji – dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego weWrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

13.30 – 14.30 Obiad w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80

SESJA POSTEROWA

1. Talal Saeed Hameed, Barbara Sawicka: The contribution of agricultural extension services to achieve food security. Agriculture Extension & Technology Transfer Department, College of Agric& Forestry, University of Mosul, Department of Plant Production Technology and Commodities, University of Life Sciences in Lublin.

2. Ali Hulail Noaema, Barbara Sawicka, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz: Importance of alkaloid raw materials of anti-carcinogenic. University of Life Sciences in Lublin, Department of Plant Production Technology and Commodity Sciences.

3. Barbara Sawicka, Ali Hulail Noaema, Talal Saeed Hameed Hameed, Skiba Dominika: Glukozynolany i ich znaczenie w żywieniu i fitoterapii. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa.

4. Małgorzata Karbarz, Kinga Stawarczyk, Magdalena Duda, Łukasz Łuczaj: Zawartość chlorofilu jako wskaźnik potencjału zdrowotnego soków z liści wybranych roślin. Zakład Botaniki, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski.

5. Maria Ruda, Stanisław Habrat, Janusz Kilar, Stanisław Zając, Magdalena Kilar: Czy hodowcy bydła jedzą wołowinę? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

6. Paweł Olczyk, Ewa Długosz, Ewa Waluga: Perspektywy wykorzystania preparatów zawierających propolis w leczeniu chorób nowotworowych. Zakład Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

7. Paweł Fekner: Wczesne przeciwdziałanie indukcji nerkopochodnego włóknienia układowego (nsf) – potencjalne możliwości wykorzystania wybranych gatunków roślin zielarskich zapobiegających zatruciu związkami gadolinu podczas rutynowych badań onkologicznych z użyciem rezonansu magnetycznego. Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

8. Barbara Głowiak: Ustawodawstwo w zakresie suplementów diety. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

9. Grzegorz Bazylak, Marcin Siepak, Agnieszka Jaworowska, Tai-Long Pan: Substancje roślinne stosowane do neutralizacji i eliminacji wewnątrzkomórkowych bakterii Chlamydia pneumoniae jako potencjalnego czynnika stymulującego niekontrolowany przyrost masy ciała u ludzi. Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód, Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Department of Life and Sports Science, School of Engineering and Science, University of Greenwich; School of Traditional Chinese Medicine, College of Medicine, Chang-Gung University.

10. Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak: Potencjalne właściwości kancerogenne glinu występującego w suplementach diety o działaniu odchudzającym i upiększającym. Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

11. Monika Steciak, Maria Ruda, Janusz Kilar: Zainteresowanie lokalnymi produktami mlecznymi wśród mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

12. Andrzej Krężałek, Maria Ruda, Janusz Kilar: Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego wobec mięsa króliczego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

13. Natalia Ptok, Marlena Ruman, Agnieszka Zontek, Weronika Wojnar, Anna Bońka, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak: Analiza porównawcza profilu fitochemicznego oraz aktywności antyoksydacyjnej surowców roślinnych zawierających cytral. Katedra i zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Studenckie Towarzystwo Naukowe, Koło Naukowe Katedry Farmakognozji i Fitochemii.

14. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Małgorzata Gorzel Witold Furgał, Aleksandra Kubat-Sikorska: Pacjent onkologiczny w ośrodku SPA & Wellness jako realizacja trendów GWS 2017. Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Ogród Roślin i Surowców Kosmetycznych, Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.

15. Jolanta Baran, Małgorzata Źródło-Loda: Wpływ inuliny na jakość organoleptyczną jogurtów.. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

16. Barbara Sawicka, Bernadetta Bienia, Piotr Barbaś, Barbara Krochmal-Marczak, Piotr Pszczółkowski: Rola żywności funkcjonalnej w medycynie naturalnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

17. Marcin Kotowski: Przeciwnowotworowe właściwości tradycyjnie użytkowanych grzybów w Polsce. Uniwersytet Rzeszowski, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii.

18. Agnieszka Lichota, Mateusz Ulma, Mateusz Wasiak, Agnieszka Wypasek, Weronika Wojnar, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak: Analiza porównawcza wpływu czasu parzenia na zawartość związków farmakologicznie czynnych i na potencjał antyoksydacyjny w wybranych herbatach oraz yerba mate. Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

19. Monika Sczygiol, Anna Zwyrzykowska-Wodzińska, Bogdan Jarosz, Antoni Szumny, Robert Kupczyński: Analysis of non-structural carbohydrates in the polar fraction of selected Ilex cultivars. Departament of Chemistry, The Faculty of Food Science and Technology; Department of Environment Hygiene and Animal Welfare, The Faculty of Biology and Animal Science, Wrocław University of Environmental and Life Sciences.

20. Cyboran-Mikołajczyk S., Bonarska-Kujawa D., Męczarska K., Oszmiański J., Kleszczyńska H.: Czy polifenole czystka mogą być stosowane w profilaktyce nowotworów? Katedra Fizyki i Biofizyki; Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

PWSZ w Krośnie

11-05-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.