REKLAMA

Prezydent Krosna z absolutorium za 2016 rok. Czterech radnych nie podniosło ręki “za” (ZDJĘCIA)

KROSNO / PODKARPACIE. Prezydent Krosna Piotr Przytocki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku. Radni nie głosowali jednak jednogłośnie. 13 było za, 4 się wstrzymało, a jedna nie wzięła udziału w głosowaniu.

Wkrótce materiał filmowy z wypowiedziami radnych dotyczącymi absolutorium.

Rada Miasta Krosna jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016. Za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Krosna głosowało 13 Radnych, a trzech (PIS) wstrzymało się od głosu. Rok 2016 był bardzo dobry dla finansów Miasta. Budżet osiągnął dodatni wynik, zmniejszyło się zadłużenie Miasta, a wypracowana nadwyżka operacyjna osiągnęła rekordowy poziom  39.623 tys.  zł.

Dochody Miasta Krosna na 2016 r. zaplanowano w wysokości 260.594 tys. zł,  w ciągu roku zwiększono uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta o 32.031 tys. zł, a wykonane zostały w wysokości 292.676 tys. zł (100,02% planu).

Źródła finansowania zadań Miasta to:

– dochody własne (w  tym m.in. udziały w PIT i CIT, dochody podatkowe, wpływy z opłat, usług i dzierżawy) – 43,1% dochodów wykonanych,
– subwencje (oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) – 30,2%,
– dotacje celowe (w tym z budżetu państwa, jst i funduszy celowych) – 19,7%,
– środki europejskie na zadania inwestycyjne i bieżące  – 7%.

Dochody bieżące wykonano w wysokości  268.631 tys. zł, a dochody majątkowe – 24.045 tys. zł, w tym ze środków europejskich na zadania inwestycyjne – 18.093 tys. zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 261.845 tys. zł, w ciągu roku zwiększono o 24.896 tys. zł, a wykonane zostały na kwotę 274.858 tys. zł (95,86% planu).
Największe kwoty wydatkowano na:
oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą  – 103.478 tys. zł,
pomoc społeczną – 52.969 tys. zł.

Wydatki bieżące stanowiły ponad 83,31% wydatków ogółem i zrealizowane zostały w wysokości 229.008 tys. zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) – 161.314 tys. zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.108 tys. zł,
– dotacje na zadania bieżące – 23.897 tys. zł,
– na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 1.231 tys. zł,
– obsługa długu publicznego – 3.457 tys. zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 45.850 tys. zł, w tym na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 1.091 tys. zł. Najwięcej – 22.676 tys. zł wydatkowano w dziale Transport i łączność, w tym na drogi gminne i powiatowe – 15.048 tys. zł.

Znaczne środki wydatkowano też m.in. na:

– zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym wykupy nieruchomości pod planowane i realizowane inwestycje – 9.923 tys. zł,
– modernizację i budowę obiektów sportowych – 5.471  tys. zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych mieści się także kwota 6.181 tys. zł dotycząca wcześniejszej spłaty zobowiązań factoringowych związanych z I etapem rozbudowy krośnieńskiego lotniska.

Podkreślić należy, że Miasto realizuje także ważne inwestycje, które finansowane są w formie factoringu, w tym w 2016 r. zakończono II etap przebudowy krośnieńskiego lotniska (łączna kwota umowy to 28.383 tys. zł, a zobowiązania z tego tytułu spłacane będą do 2024 r.).

Z uwagi na uzyskanie znacznych ponadplanowych dochodów Miasto nie zaciągnęło w ubiegłym roku kredytu długoterminowego i na koniec roku uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 17.818 tys. zł.

Zobowiązania wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 25.792 tys. zł, co stanowiło 8,81% wykonanych dochodów. W kwocie tej 7.200 tys. zł stanowiły wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych w 2012 i 2014 r.

Zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniosło 143.039 tys. zł (w tym 24.251 tys. zł  z tytułu umów factoringowych na realizowane zadania inwestycyjne) i było niższe niż na koniec 2015 r.  o 6.892 tys. zł.

źródło: Red., UM w Krośnie

Portal tvKrosno.pl realizuje transmisję na żywo z dzisiejszej sesji. Kliknij i zobacz retransmisję

KROSNO / LIVE: Sesja absolutoryjna w mieście. Szkoły, drogi i sieć wodociągowa również w porządku obrad (TRANSMISJA NA ŻYWO)

28-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Inline
Inline