REKLAMA

Politechniką Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza podpisała porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie

13 czerwca br. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Umowę podpisali rektor PRz prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz rektor PWSZ prof. dr hab. Grzegorz Przebinda.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką, oraz dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. PRz, kierownik Zakładu Oczyszczania i Ochrony Wód WBIŚIA.

Współpraca Politechniki Rzeszowskiej oraz PWSZ w Krośnie będzie dotyczyć prowadzonych na PWSZ studiów I stopnia na kierunkach obejmujących: budownictwo, energetykę, górnictwo i geologię, informatykę, inżynierię środowiska, mechanikę i budowę maszyn oraz zarządzanie.

Obie uczelnie wyższe zobligowały się m.in. do wzajemnego udostępniania bazy laboratoryjnej, a także wspierania merytorycznego i kadrowego działań na rzecz badań i rozwoju (B+R) związanych z innowacyjnością i przedsiębiorczością. Ponadto jednostki deklarują kooperację dotyczącą jakości kształcenia, realizacji prac naukowo-badawczych i ich publikacji.

Ponadto Politechnika Rzeszowska umożliwi pracownikom PWSZ w Krośnie odbywanie na Politechnice staży naukowych i dydaktycznych na zasadach obowiązujących na Politechnice, a także stworzenie możliwości uzyskania stopni.

14-06-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.