Tak mogą wyglądać tereny zielone w Krośnie

KROSNO / PODKARPACIE. Urząd Miasta Krosna w lutym br. ogłosił konkurs na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie”. Do 18 kwietnia 2017 r. specjaliści ds. zieleni mogli przesyłać swoje propozycje na zaaranżowanie skwerów i zieleńców w czterech lokalizacjach w mieście. Komisja konkursowa nie przyznała pierwszej nagrody, ale najciekawsze propozycje będą wykorzystane przy realizacji.

Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie – II nagroda

Na konkurs wpłynęło 11 prac z całej Polski. Wszystkie projekty spełniały wymogi formalne, a zaproponowane aranżacje świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie nadesłanych prac.

Prace oceniała 7 osobowa Komisja Konkursowa, w skład której weszli specjaliści z zakresu architektury krajobrazu, zieleni miejskiej, drogownictwa oraz urzędnicy UM Krosna.

Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie – III nagroda

Każda z prac zawierała koncepcję zagospodarowania wymienionych niżej obszarów naszego Miasta:

 • zieleńce w ciągu Drogi Krajowej nr 28,
 • skwer na zbiegu ulic Niepodległości i Walslebena,
 • tereny zieleni przy ul. Mickiewicza,
 • skwer na zbiegu ulic Podkarpacka – Pużaka.

Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie – III nagroda

Prace były oceniane według następujących kryteriów:

 • jakość i racjonalność przyjętych rozwiązań przestrzennych – walory funkcjonalne, kompozycyjne i architektoniczne, dostosowanie projektowanych rozwiązań do otoczenia,
 • oryginalność i trafność koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem powiązań przestrzennych z otaczającą tkanką miasta i terenami zielonymi oraz ochrona wartości krajobrazowych i przyrodniczych,
 • rozwiązania dotyczące małej architektury oraz elementów edukacyjnych,
 • ekonomika przyjętych rozwiązań.

Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie – wyróżnienie

W ocenie Jury Konkursu żadna z przedstawionych koncepcji nie zasługuje w całości na realizację, natomiast nie zabrakło interesujących i ciekawych rozwiązań dla poszczególnych terenów zieleni lub pewnych fragmentów i elementów zagospodarowania. Jury podkreśliło wysoki poziom i profesjonalizm zdecydowanej większości przedstawionych prac konkursowych. Różnorodność rozwiązań kompozycyjnych, sposobów zagospodarowania terenów, nowatorskie pomysły na kompozycje zieleni stanowiły o pozytywnym wyniku konkursu.

W większości koncepcji motywem przewodnim był motyw szkła jako symbol tradycji miasta Krosna. Część koncepcji wyróżniała się oryginalnymi pomysłami, ale zabrakło adekwatnego przełożenia na szczegółowe rozwiązania. Generalnie jednak w większości przypadków zabrakło przemyślanych rozwiązań (a nieraz i pominięto) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wbrew deklaracji samych autorów, potrzeb osób starszych lub mniej sprawnych ruchowo. Ograniczono zakres propozycji dotyczących rekreacji ruchowej, w tym zimowej, obiektów małej architektury dających cień i schronienie, w kilku przypadkach zaproponowano rozwiązania mało praktyczne i mało ekonomiczne. Zabrakło także uzasadnienia dla odpowiedniego doboru kompozycyjnego i gatunkowego roślin w poszczególnych piętrach nasadzeń w powiązaniu z projektowaną funkcją terenu.

Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie – wyróżnienie

Ostatecznie Komisja nie przyznała I nagrody.

II Nagrodę otrzymał Rafał Stemporowski ze Szczecina.

Przyznano również dwie III nagrody ex aequo zespołom autorskim:

Kinga Findysz i Monika Olesiak z Krosna
Bernadetta Józefczyk i Renata Kowalczyk z Wróblika Szlacheckiego/Ratułowa

Jury przyznało również wyróżnienia dla Zespołów autorskich z Klinisk Wielkich, Gostynia i Szczecina.

Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie – wyróżnienie

Wszystkie prace konkursowe będą wystawione w RCKP, a odwiedzający wystawę krośnianie będą mogli ocenić nadesłane projekty.

Źródło: UM Krosno

17-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)