Szkoły ponadgimnazjalne opublikowały listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

KROSNO / PODKARPACIE. W tym  roku  do szkół prowadzonych przez  Gminę Miasto Krosno złożonych zostało 1820 wniosków. Podobnie jak w latach ubiegłych kandydaci mieli prawo ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół, przy czym  wnioski o przyjęcie do wybranych oddziałów i szkół wypełniane w systemie elektronicznym  gimnazjaliści składali w jednej szkole, tzw. szkole pierwszego wyboru.

Najwięcej wniosków, podobnie jak przed rokiem  gimnazjaliści złożyli do liceów ogólnokształcących – 1039.  Do techników wpłynęło 647 wniosków, a do branżowych szkół I stopnia, które  od 1 września 2017 r.  mają zastąpić zasadnicze szkoły zawodowe  zaledwie 134 wnioski.

Największym zainteresowaniem gimnazjalistów cieszył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 „Elektryk”, gdzie wpłynęło 391 podań. Do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika  złożonych zostało 282 podania, a do II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3-Maja – 277 podań.  Ponad 200 podań przyjęto także do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 4 „Naftówka”, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 „Szczepanik” oraz do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3 „Mechanik”.  Najwięcej gimnazjalistów zgłosiło zamiar kształcenia  w zawodzie technik informatyk – 110 podań  (T 5 w ZSP 5) oraz w zawodzie technik pojazdów samochodowych  89 podań (T 3 w ZSP 3). W liceach ogólnokształcących najwięcej  kandydatów  wybrało  klasę promedyczną z rozszerzoną matematyką w I LO (66 osób) oraz klasę ratowniczo – obronną w VI  LO w  ZSP 4 (66 osób).

Podobnie jak w latach ubiegłych bezpośrednio po zakończeniu składania wniosków  z dalszej rekrutacji zostały wycofane oddziały i zawody, do których nie wpłynęły żadne podania lub ich liczba nie dawała żadnych szans na utworzenie przynajmniej ½ oddziału.  Nieliczni kandydaci, którzy zgłosili wstępnie zainteresowanie tymi zawodami, dokonali korekty  swoich preferencji. Nie udało się zainteresować gimnazjalistów kształceniem w technikach w zawodach: technik technologii szkła i kelner  w ZSP 2,  technik lotniskowych służb operacyjnych  i technik automatyk w ZSP 3, technik górnictwa otworowego i technik ochrony środowiska w ZSP 4,  technik geodeta i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w MZS 5 oraz w szkołach branżowych w zawodach:  krawiec i sprzedawca w ZSP 1, cukiernik  i operator urządzeń przemysłu szklarskiego w ZSP 2, mechatronik w ZSP 3, monter systemów rurociągowych w ZSP 4, elektryk i elektronik w ZSP 5, betoniarz – zbrojarz w MZS 5.

Gimnazjaliści, którzy starają się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, do 27 czerwca mieli czas na dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów. W terminie określonym  przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty do szkół wpłynęło 1701 kompletów świadectw.  Na ich podstawie szkolne komisje rekrutacyjne przy wsparciu systemu elektronicznego ustaliły listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów i szkół.

Liczba punktów ustalona na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia z OKE  o wynikach egzaminów gimnazjalnych zadecydowała o zakwalifikowaniu  kandydatów do wybranych przez nich  szkół i oddziałów. Ostatecznie zakwalifikowano 1604 kandydatów  (94,3% spośród  wszystkich chętnych)w tym do:

– liceów ogólnokształcących 825 (51,43%),
– techników 661 (41,21%),
– branżowych szkół I stopnia 118 (7,36%).

Tradycyjnie już, aby dostać się do I i II LO  trzeba było wykazać się bardzo wysoką punktacją. Tylko kandydaci, którzy zdołali zebrać co najmniej 169,6 pkt znaleźli się wśród szczęśliwców do klasy promedycznej z rozszerzoną matematyką  w I LO. Tylko o 2 pkt mniej było wymagane do klasy matematyczno- fizycznej w I LO, a minimalny próg punktowy do klasy biologiczno – chemicznej wyniósł 160,8. Wśród oddziałów z najwyższą punktacją powyżej 150 pkt. znalazły się także: oddział politechniczny i promedyczny z rozszerzoną fizyką w I LO oraz promedyczny z rozszerzoną matematyką w II LO.

Najwyższy próg punktowy w technikach  obowiązywał w T 5 gdzie w zawodzie technik informatyk minimum punktowe wyniosło 124,6 pkt. W pozostałych zawodach w tym technikum minimalny próg punktowy wyniósł 104,4.   Wysoka punktacja obowiązywała także w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista i technik renowacji elementów architektury.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych legitymujący się wysokimi osiągnięciami będą mogli liczyć na stypendia motywacyjne:  Semper in altum oraz stypendia młodego zawodowca. Uczniowie dojeżdżający do szkoły środkami komunikacji zbiorowej zostaną objęci programem wyrównywania szans edukacyjnych, który umożliwi uczniom refundację kosztów biletów miesięcznych. Uczniowie, którzy wybrali technika i szkoły branżowe  nie muszą troszczyć się o podręczniki do kształcenia zawodowego – otrzymają je w szkołach. Ponadto Gmina Miasto Krosno w latach 2016 – 2019 realizuje projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, który umożliwia uczniom szkół zawodowych odbywanie płatnych staży u pracodawców, jak również zdobywanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji na specjalistycznych kursach.

Do  5 lipca 2017 r. zakwalifikowani kandydaci zobowiązani są dostarczyć do szkół, do których się dostali oryginały  świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci do techników i szkół branżowych otrzymają skierowania na badania specjalistyczne do lekarza medycyny pracy. Dostarczenie do szkoły takiego dokumentu jest warunkiem rozpoczęcia nauki w danym zawodzie.

We wszystkich szkołach można uzyskać informację o wolnych miejscach. Dodatkowo informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych szkołach i oddziałach zostanie zamieszczona na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadgimnazjalna/nabor/. Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji uzupełniającej można uzyskać w szkołach dysponujących wolnymi miejscami.

źródło: oficjalna strona Miasta Krosna

02-07-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)