Skarga Stowarzyszenia Idea Carpathia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

KROSNO/PODKARPACIE. Krośnieńskie Stowarzyszenie Idea Carpathia złożyło na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka skargę na działalność Wojewody Podkarpackiego.

Skarga dotyczy sposobu rozpatrzenia przez Wojewodę ponaglenia Rady Miasta Krosna, która zdaniem Stowarzyszenia bezpodstawnie dwukrotnie przekroczyła przewidziany w przepisach ustawowy miesięczny termin rozpatrzenia skargi. Ponadto przewodniczący Rady Miasta w wadliwy sposób poinformował stowarzyszenie o przedłużeniu terminu rozpatrywania skargi, poprzez brak informacji o powodzie niedotrzymania ustawowego terminu oraz brak pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia.

Zdaniem Stowarzyszenia Idea Carpathia, przy rozpatrywaniu ich ponaglenia doszło do rażących naruszeń prawa administracyjnego procesowego.

– Byliśmy zaskoczeni, że ponaglenie zostało uznane za skargę, na dodatek bezzasadną, pomimo oczywistej przewlekłości postępowania. Urząd Wojewody nie rozpoznał okoliczności sprawy, a co gorsza rozstrzygnął wszystko powołując się na nieaktualne przepisy- informuje Piotr Dymiński, sekretarz Stowarzyszenia.

Damian Kłosowicz dodaje – treść pisma jasno wskazywała jakiego środka prawnego chcieliśmy użyć, w związku z tym nie było tutaj miejsca na uznanie naszego pisma za skargę.

Oprócz tego Stowarzyszenie zarzuciło również wojewodzie m.in.: brak ustosunkowania się do twierdzeń, które postawiła w piśmie, niedokładne przeanalizowanie materiału dowodowego zebranego w sprawie oraz błędną wykładnię art. 237 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez przyjęcie że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego ze względu na sesyjny tryb pracy mogą przekraczać miesięczny termin wyznaczony tym przepisem.”

Gdy tylko skarga dotrze do ministerstwa zostanie ona przeanalizowana przez jego dział prawny. Jakich kroków oczekuje Stowarzyszenie?

– Mamy nadzieję, że w wyniku naszej skargi, zostaną podjęte przez MSWiA stosowne kroki, które przede wszystkim zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości. Dobrym pomysłem mogłoby być również przeprowadzenie przez ministerstwo kontroli w dziale prawnym Urzędu Wojewódzkiego – stwierdza Damian Kłosowicz.

Treść skargi można znaleźć na stronie stowarzyszenia pod linkiem:http://ideacarpathia.pl/wp-content/uploads/2017/08/Skarga-do-B%C5%82aszczaka-Idea-Carpathia-poprawiona.pdf

materiały nadesłane

30-08-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)