Skarga RPO w sprawie uchwały anty-LGBT odrzucona

PODKARPACIE. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na gminę Niebylec, w sprawie uchwały anty-LGBT.

Zbigniew Korab, wójt Niebylca, jest bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy .

Od początku byłem pewny, że tak będzie. Ani chwilę w to nie wątpiłem, gdyż nie jesteśmy homofobami i nie protestujemy przeciwko ludziom, ale przeciwko ideologii. Tolerancja nie oznacza obojętności. Nie możemy pozwalać na coś, co jest złe – podkreśla.

Uchwała została przyjęta 25 września br. Za jej przyjęciem głosowała cała piętnastka, czyli wszyscy radni. Od tego czasu wójt i radni utwierdzili się jeszcze w przekonaniu, że uchwała była potrzebna. Stało się to za sprawą manifestacji osób LGBT i ich sympatyków. Wójta Koraba szczególnie boli nadawanie obscenicznego znaczenia symbolom kultu.

Obrażane są nasze uczucia religijne – uważa.

Nie znamy uzasadnienia postanowienia, gdyż sąd ma 7 dni na jego sporządzenie. Znane jest natomiast uzasadnienie uchwały Rady Gminy
Niebylec. A jest ono według wójta gm. Niebylec, i jak się okazuje WSA w Rzeszowie, zgodne z obowiązującym prawem.

Jest to deklaracja ideowa, w której nie było ataków na osoby LGBT. Cały czas stałem na stanowisku, że mamy prawo podjąć taką uchwałę – zaznacza nasz rozmówca.

Foto (3): poglądowe

Dziesięć uchwał anty-LGBT zaskarżono

Uchwały anty-LGBT jednostki samorządu terytorialnego podejmowały w zeszłym roku. Szacuje się, że powstało kilkadziesiąt takich uchwał. Często były one określane mianem homofobicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar od początku zapowiadał, że nie będzie przyglądał się temu bezczynnie. W sześciu przypadkach skierował skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, Dotyczy to gminy Niebylec, Istebna (woj. śląskie), Lipinki (woj. małopolskie), gminy Klwów (woj. mazowieckie), gminy Serniki w woj. lubelskim i powiatu tarnowskiego. Natomiast w czterech przypadkach procedurę rozpoczął poznański adwokat związany z ruchem LGBT.

Sądy siedem uchwał anty-LGBT utrzymały w mocy

Jak informuje Nikodem Bernaciak, analityk prawny z Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris w Warszawie, do dnia 9 września b.r. na 10 postępowań zapadło już 7 orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych odrzucających skargi i utrzymujących w mocy zaskarżone deklaracje rad jednostek samorządu terytorialnego, które wyrażały sprzeciw wobec ideologii LGBT+.

Świadczy o tym:

 • postanowienie WSA w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19) – w sprawie województwa świętokrzyskiego,
 • postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2019 r. (II SA/Rz 1118/19) – w sprawie województwa podkarpackiego,
 • postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Po 188/20) – w sprawie gminy Szczytniki,
 • postanowienie WSA w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. (sygn. akt III SA/Kr 105/20) – w sprawie gminy Lipinki,
 • postanowienie WSA w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. (sygn. akt III SA/Kr 360/20) – w sprawie powiatu tarnowskiego,
 • postanowienie WSA w Krakowie z dnia 6 lipca 2020 r. (sygn. akt II SA/Kr 316/20) – w sprawie gminy Tuchów.
 • postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 8 września 2020 r. (sygn. akt II SA/Rz 27/20) – w sprawie gminy Niebylec.

W przypadku trzech spośród siedmiu postępowań, w sprawie gminy Lipinki, powiatu tarnowskiego oraz gminy Niebylec, deklaracje zaskarżał RPO, a w pozostałych czterech wspomniany prawnik z Poznania.

Sądy stwierdziły nieważność trzech uchwał

Jedynie w trzech orzeczeniach sądy uwzględniły skargi RPO i stwierdziły nieważność zaskarżonych uchwał.

Potwierdzają to wyroki:

 • wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 lipca 2020 r. (sygn. akt III SA/Gl 15/20) – w sprawie gminy Istebna,
 • wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lipca 2020 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 42/20) – w sprawie gminy Klwów,
 • wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Lu 7/20) – w sprawie gminy Serniki.

Te trzy wyroki są nieprawomocne i same samorządy lub Instytut Ordo Iuris będą składać na nie skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazując na oparcie wyroków na błędnych przesłankach – mówi Nikodem Bernaciak.

Równocześnie RPO zaskarżył postanowienia sądów administracyjnych odrzucających jego skargi.

Orzeczenie orzeczeniu nierówne

Mamy więc dwie linie orzecznicze w sprawie uchwał anty-LGBT, z tym, że w zdecydowanej przewadze zostały one utrzymane w mocy przez wojewódzkie sądy administracyjne.

Przykładowo, w przypadku postanowienia w odniesieniu do uchwały gminy Lipinki WSA uznał, że „stanowisko rady gminy zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej niestanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień”. Dodał, że uchwała „nie tworzy i nie znosi istniejących stosunków prawnych i nie zawiera żadnych postanowień, które mogłyby stanowić źródło konkretnych wytycznych programowych dla innych podmiotów, i z których można by wywodzić nakaz wiążącego sposobu zachowania lub działania”.

Z kolei stwierdzając nieważność uchwały Rady Gminy Istebna z 2 września 2019 r. o LGBT sąd uznał, że jest ona aktem z zakresu administracji publicznej i podlega w związku z tym kontroli sądu administracyjnego. Ma też charakter władczy, a jako taka została wydana bez właściwej podstawy prawnej i z przekroczeniem kompetencji rady gminy. Podzielił też zarzuty rzecznika o dyskryminującym charakterze uchwały i potwierdził, że narusza ona prawa obywatelskie, w tym prawo do ochrony czci i dobrego imienia, wolności wypowiedzi, prawa do nauki i do nauczania.

Radni potępili to, co jest nielegalne

Jak można wytłumaczyć te diametralne różnice w orzecznictwie?

Z lektury uzasadnień wynika, że sądy nie przeanalizowały treści uchwał, przyjmując na wiarę słowa RPO – uważa analityk prawny z Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris. – Co więcej sądy posunęły się do tego, że odrzuciły faktyczną treść uchwał, a wyrok wydały na podstawie wyobrażeń. Natomiast w uchwałach radni jasno deklarowali, że nie są one wymierzone w osoby LGBT, ale w ideologię. Nie pochylali się nad tym zjawiskiem, bo zostało ono jeszcze słabo opisane, ale zajęli stanowiska w konkretnych sprawach: wkraczania tzw. latarników do szkół, wczesnej seksualizacji dzieci zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i narzucania nieprofesjonalnych kryteriów działania przedsiębiorcom. Te zachowania i tak są sprzeczne z polskim prawem, więc radni potępili tylko to, co jest nielegalne. Te zarzuty zostaną przedstawione w skardze kasacyjnej.

Podobne pytanie wystosowaliśmy do RPO, ale odpowiedzi należy spodziewać się za kilka dni. Przedstawimy ją na naszym portalu.

Wszystkie skargi kasacyjne, zarówno gmin, jak i Instytutu Ordo Iuris, czy RPO zostaną rozpatrzone przez Naczelny Sąd Administracyjny.

W Lesku postanowienie sądu przyjęto z aprobatą

Wczorajsze postanowienie WSA w Rzeszowie ze zrozumieniem przyjął Marek Małecki, przewodniczący Rady Powiatu Leskiego, która stanowisko w sprawie ideologii LGBT uchwaliła 26 kwietnia ur., głosując za nim jednogłośnie.

To była uchwała intencyjna – podkreśla przewodniczący. – Konsultowaliśmy to stanowisko z mieszkańcami naszego powiatu. W tej sprawie wypowiedzieli się przede wszystkim mieszkańcy, których radni są przedstawicielami. Uważamy, że wszyscy mamy prawo wyrażać swoje stanowisko.

09-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)