SANOK: “Parasol” WOT. Współpraca służb i bezpieczeństwo lokalnych społeczności

SANOK / PODKARPACIE. 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciele sztabów kryzysowych samorządów terytorialnych spotkają się, aby odbyć trzecie pilotażowe szkolenie w ramach programu pk. „Parasol”. Dwudniowe szkolenie w ramach programu pk. „Parasol” odbędzie się w dniach 13-14 marca br. w Sanockim Domu Kultury, na ul. Mickiewicza 24 oraz na obiektach koszarowych 35. batalionu lekkiej piechoty Sanok.

Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 9.45. W warsztatach udział wezmą osoby zajmujące się na co dzień sprawami zarządzania kryzysowego w powiatach sanockim, leskim, bieszczadzkim, brzozowskim oraz krośnieńskim. Ponadto swoją obecność potwierdziły straż pożarna i policja. Ta jakże obszerna mapa powiatów to rejon odpowiedzialności 35. blp, który wchodzi w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Tego typu warsztaty mają na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje podległe im do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Wynikiem tych spotkań ma być skuteczne wykorzystanie potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego.

Podczas warsztatów w pierwszy dzień przedstawiona zostanie struktura organizacyjna, przeznaczenie, misja i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej. O godz. 11.45 na terenie „Sosenek” odbędzie się pokaz współdziałania powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Sanoka z żołnierzami 35. blp. Ok. 12.30 w obiekcie 35. blp przy ul. Przemyska 1 zaprezentowany zostanie zespół oceny wsparcia oraz kompanijny moduł zadaniowy, który od 1 września 2018 r. wystawia w gotowości każda z brygad utworzonych w pierwszym etapie formowania WOT (podlaska, lubelska i podkarpacka).

W skład modułu zadaniowego wchodzi kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. Należy nadmienić, że prezentowany moduł na najbliższym spotkaniu jest tylko przykładową kompilacją sprzętu. Jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb.

***

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej siły i środki Wojsk Obrony Terytorialnej z pierwszych trzech brygad OT zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Procedura ich uruchomienia jest taka sama jak w przypadku innych rodzajów sił zbrojnych i będzie realizowana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a wydzielone siły zostaną przekazane w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego RSZ. Stawiennictwo żołnierzy WOT może być realizowane w trybie natychmiastowym (w przypadku wystąpienia katastrof, awarii, wypadków o dużej skali) lub z uprzedzeniem o stawiennictwie w przypadku otrzymania informacji (prognoz) o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych (silne opady, śnieżyce, itp.).

Zespoły Oceny Wsparcia

W ramach podniesienia efektywności zarządzania kryzysowego, w tym wykorzystania sił i środków wojska we wsparciu lokalnych społeczności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof, w dowództwie WOT powstała koncepcja utworzenia Zespołów Oceny Wsparcia. Dzięki terytorialnemu charakterowi formacji zespoły te często będą mogły być jednymi z pierwszych na miejscu zdarzenia. Ich zadaniem będzie rozpoznanie rejonu i dokonanie oceny sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeb użycia sił i środków z zasobów wojska. Wszystko po to, by w przypadku, gdy wojsko okaże się niezbędne skrócić czas jego przybycia, a także przygotować warunki do jak najszybszego jego wejścia do akcji.

Zespoły Wsparcia Odbudowy

Zespoły wsparcia odbudowy wypełniają niszę, która dziś powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT-u będzie przywracał normalne funkcjonowanie na terenach objętym skutkami kryzysu. Zespoły te będą złożone z żołnierzy WOT (w tym OT) oraz pracowników resortu ON – głównie inżynierów architektury, budownictwa i logistyki, ukierunkowanych na doradztwo i ocenę możliwości wsparcia usuwania skutków klęsk żywiołowych po zakończeniu pracy zgrupowań zadaniowych w perspektywie długofalowej. Zadaniem tych zespołów jest przygotowanie i utrzymanie wydzielonych sił do niezwłocznego i powszechnego wsparcia społeczności lokalnych przy wystąpieniu klęsk żywiołowych, katastrof oraz przeciwdziałanie i minimalizacja i usuwanie skutków, a także przywracanie stanu sprzed ich wystąpienia.

***

3. PBOT wchodzi w skład formującego się, piątego Rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. Służbę w Brygadzie pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i ochotnicy – Terytorialsi z województwa podkarpackiego. Obecnie w Podkarpackiej Brygadzie służbę pełni około 3,5 tys. żołnierzy. Bataliony lekkiej piechoty rozmieszczone są w pięciu powiatach: rzeszowskim, niżańskim, dębickim, jarosławskim i sanockim. Około 33 proc. żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej posiada wyższe wykształcenie a ponad 45 proc. średnie. Co piąty podkarpacki “Terytorials” planuje związać swoje życie z zawodową służbą wojskową. W pododdziałach brygady służy ponad 300 kobiet.

Misją brygady jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań brygady w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. Natomiast na czas wojny nasze pododdziały będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będą stanowić siłę wiodącą. 

Zdjęcia: Paulina Lęcznar por. Witold SURA rzecznik prasowy 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego

12-03-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)