Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii

KROSNO / PODKARPACIE. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na IV konferencję pt.Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna.

Medycyna naturalna w onkologii

Krosno, 11-12 maja 2017 roku

Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia preparatów pochodzenia naturalnego, diety i aktywności fizycznej w leczeniu oraz profilaktyce nowotworów. Zwrócenie uwagi na liczne czynniki kancerogenne oraz możliwości ochrony przed nimi. Próba oceny potencjalnego znaczenia medycyny naturalnej w onkologii.

Tematyka konferencji:

– Prozdrowotne działanie żywności, przydatnej w profilaktyce nowotworów
– Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki w onkologii
– Żywność nowa w profilaktyce onkologicznej
– Suplementy diety w onkologii
– Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki dla pacjentów onkologicznych
– Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe stosowane oficjalnie i nieoficjalnie w leczeniu i zapobieganiu nowotworów
– Fitoterapia onkologiczna
– Bezpieczeństwo żywności, pasz, ziół i kosmetyków – znaczenie w prewencji pierwotnej nowotworów

Organizatorzy przewidują:

– Referaty plenarne
– Sesje referatowe w sekcjach tematycznych
– Sesje posterowe
– Wystawy i prezentacje firm

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 11 maja 2017 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół.

8.00 – 08.30 Rejestracja uczestników

8.30 – 9.00 Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji – mgr Franciszek Tereszkiewicz, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie

– przemówienie Prorektora ds. rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz

– przemówienie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

– przemówienie Prezydenta Miasta Krosna – mgr inż. Piotr Przytocki

– przemówienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. Roman Kołacz

9.00 – 14.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz (Prorektor ds. Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie), prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

9.00 – 9.30 Raison d’e’tat czyli przyczyna stanu… – dr n. med. Józef Forgacz (Oddział Chirurgii Onkologicznej II, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

9.30 – 10.00 Właściwości przeciwnowotworowe berberyny z Chelidonium majus L. – prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Zakład Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

10.00 – 10.30 Toksyny drobnoustrojów zagrożeniem bezpieczeństwa żywności – prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

10.30 – 10.45 Dyskusja

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 11.45 Algi morskie i słodkowodne biofermentowane i wzbogacane w pierwiastki śladowe jako dietoterapia dla zwierząt z syndromem metabolicznym – dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw. (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

11.45 – 12.15 Jak żywić pacjenta onkologicznego? – dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

12.15 – 12.45 Owoce i warzywa w profilaktyce chorób nowotworowych – dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

12.45 – 13.15 Hydrolizaty białkowe i peptydy jako cenne składniki żywności funkcjonalnej – prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Konrad Babij, Anna Dąbrowska, Marek Szołtysik, Józefa Chrzanowska, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

13.15 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80

14.30 – 18.15 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu).

14.30 – 15.00 Nowe spojrzenie na biologiczną rolę selenu, glinu i litu – prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

15.00 – 15.30 Orlica pospolita – dzika roślina jadalna o działaniu rakotwórczym – fakty i mity – dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Zakład Botaniki, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski)

15.30 – 16.00 Amigdalina – wróg czy przyjaciel? – dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny)

16.00 – 16.10 Dyskusja

16.10 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 17.00 Prozdrowotne właściwości Colostrum – dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

17.00 – 17.30 Naturalne substancje o charakterze antynowotworowym – droga na skróty czy realna alternatywa? – dr hab. inż. Antoni Szumny, prof. nadzw. (Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

17.30 – 18.00 Suplementacja diety wybranymi substancjami roślinnymi w chorobach nowotworowych – lek. med. Krzysztof Błecha (Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki)

18.00 – 18.15 Dyskusja. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Piątek, 12 maja 2017 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół.

9.00 – 13.30 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski).

9.00 – 9.30 Mleko kozie w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych – mgr inż. Żaneta Szymańska, prof. dr hab. Roman Niżnikowski, mgr inż. Marcin Świątek (Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

9.30 – 10.00 Zastosowanie konopi siewnych w medycynie i przemyśle – mgr inż. Ewa Gryt (General Hemp Marketing Sp. z .o.o)

10.00 – 10.30 Przeciwnowotworowe preparaty dra Gerharda Madausa. Potencjalne możliwości użycia oligopleksów dra G. Madausa w onkologii – dr n. biol. Henryk Różański, o. dr. Marcelin Pietryja

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 11.30 Epidemiologia i profilaktyka czerniaka – dr n. med. Marcin Ziętek (IIOddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

11.30 – 12.00 Zastosowanie leków antropozoficznych w terapii chorób nowotworowych – dr inż. Janusz Kilar (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

12.00 – 12.30 Zawartość pochodnych alkoholu salicylowego w krajowych gatunkach wierzby Salix sp. i w różnych mieszańcach wierzby energetycznej Salix viminalis L. Właściwości przeciwnowotworowe związków salicylowych – dr n. biol. Henryk Różański, dr inż. Anna Pietrasz, mgr inż. Wojciech Ślenzak

12.30 – 13.00 Prozdrowotne właściwości herbatników z mąki z żołędzi – Marek Kruczek, Anna Areczuk, Dorota Gumul, Jarosław Korus, Magdalena Krystyjan, Halina Gambuś (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Technologii Węglowodanów, Wydział Technologii Żywności)

13.00 – 13.30 Dyskusja. Podsumowanie konferencji – dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego weWrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

13.30 – 14.30 Obiad w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80

SESJA POSTEROWA

1. Talal Saeed Hameed, Barbara Sawicka: The contribution of agricultural extension services to achieve food security. Agriculture Extension & Technology Transfer Department, College of Agric& Forestry, University of Mosul, Department of Plant Production Technology and Commodities, University of Life Sciences in Lublin.

2. Ali Hulail Noaema, Barbara Sawicka, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz: Importance of alkaloid raw materials of anti-carcinogenic. University of Life Sciences in Lublin, Department of Plant Production Technology and Commodity Sciences.

3. Barbara Sawicka, Ali Hulail Noaema, Talal Saeed Hameed Hameed, Skiba Dominika: Glukozynolany i ich znaczenie w żywieniu i fitoterapii. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa.

4. Małgorzata Karbarz, Kinga Stawarczyk, Magdalena Duda, Łukasz Łuczaj: Zawartość chlorofilu jako wskaźnik potencjału zdrowotnego soków z liści wybranych roślin. Zakład Botaniki, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski.

5. Maria Ruda, Stanisław Habrat, Janusz Kilar, Stanisław Zając, Magdalena Kilar: Czy hodowcy bydła jedzą wołowinę? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

6. Paweł Olczyk, Ewa Długosz, Ewa Waluga: Perspektywy wykorzystania preparatów zawierających propolis w leczeniu chorób nowotworowych. Zakład Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

7. Paweł Fekner: Wczesne przeciwdziałanie indukcji nerkopochodnego włóknienia układowego (nsf) – potencjalne możliwości wykorzystania wybranych gatunków roślin zielarskich zapobiegających zatruciu związkami gadolinu podczas rutynowych badań onkologicznych z użyciem rezonansu magnetycznego. Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

8. Barbara Głowiak: Ustawodawstwo w zakresie suplementów diety. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

9. Grzegorz Bazylak, Marcin Siepak, Agnieszka Jaworowska, Tai-Long Pan: Substancje roślinne stosowane do neutralizacji i eliminacji wewnątrzkomórkowych bakterii Chlamydia pneumoniae jako potencjalnego czynnika stymulującego niekontrolowany przyrost masy ciała u ludzi. Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód, Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Department of Life and Sports Science, School of Engineering and Science, University of Greenwich; School of Traditional Chinese Medicine, College of Medicine, Chang-Gung University.

10. Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak: Potencjalne właściwości kancerogenne glinu występującego w suplementach diety o działaniu odchudzającym i upiększającym. Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

11. Monika Steciak, Maria Ruda, Janusz Kilar: Zainteresowanie lokalnymi produktami mlecznymi wśród mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

12. Andrzej Krężałek, Maria Ruda, Janusz Kilar: Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego wobec mięsa króliczego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

13. Natalia Ptok, Marlena Ruman, Agnieszka Zontek, Weronika Wojnar, Anna Bońka, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak: Analiza porównawcza profilu fitochemicznego oraz aktywności antyoksydacyjnej surowców roślinnych zawierających cytral. Katedra i zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Studenckie Towarzystwo Naukowe, Koło Naukowe Katedry Farmakognozji i Fitochemii.

14. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Małgorzata Gorzel Witold Furgał, Aleksandra Kubat-Sikorska: Pacjent onkologiczny w ośrodku SPA & Wellness jako realizacja trendów GWS 2017. Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Ogród Roślin i Surowców Kosmetycznych, Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.

15. Jolanta Baran, Małgorzata Źródło-Loda: Wpływ inuliny na jakość organoleptyczną jogurtów.. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

16. Barbara Sawicka, Bernadetta Bienia, Piotr Barbaś, Barbara Krochmal-Marczak, Piotr Pszczółkowski: Rola żywności funkcjonalnej w medycynie naturalnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

17. Marcin Kotowski: Przeciwnowotworowe właściwości tradycyjnie użytkowanych grzybów w Polsce. Uniwersytet Rzeszowski, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii.

18. Agnieszka Lichota, Mateusz Ulma, Mateusz Wasiak, Agnieszka Wypasek, Weronika Wojnar, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak: Analiza porównawcza wpływu czasu parzenia na zawartość związków farmakologicznie czynnych i na potencjał antyoksydacyjny w wybranych herbatach oraz yerba mate. Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

19. Monika Sczygiol, Anna Zwyrzykowska-Wodzińska, Bogdan Jarosz, Antoni Szumny, Robert Kupczyński: Analysis of non-structural carbohydrates in the polar fraction of selected Ilex cultivars. Departament of Chemistry, The Faculty of Food Science and Technology; Department of Environment Hygiene and Animal Welfare, The Faculty of Biology and Animal Science, Wrocław University of Environmental and Life Sciences.

20. Cyboran-Mikołajczyk S., Bonarska-Kujawa D., Męczarska K., Oszmiański J., Kleszczyńska H.: Czy polifenole czystka mogą być stosowane w profilaktyce nowotworów? Katedra Fizyki i Biofizyki; Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

PWSZ w Krośnie

11-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)