Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty. Zmiany w systemie edukacji na bardziej odczują szkoły podstawowe i gimnazja

KROSNO / PODKARPACIE. W krośnieńskich szkołach i przedszkolach rok szkolny 2017/2018 rozpoczęło 11,5 tys. dzieci, uczniów i słuchaczy. Pierwsze efekty reformy już odczuli rodzice i nauczyciele – w szkołach podstawowych i przedszkolach jest więcej uczniów – w niektórych placówkach zrobiło się ciasno. Nauczyciele z dotychczasowych gimnazjów tracą stabilizację zawodową.

W wyniku wprowadzenia reformy oświaty zmieniła się sieć szkół w Krośnie. 1 września 2017 r. z miejskiego sytemu edukacji zniknęły gimnazja – 5 z nich zostało włączonych do szkół podstawowych, jedno do liceum ogólnokształcącego, jedno do technikum. Szkoły podstawowe sześcioklasowe z mocy prawa stały się  szkołami ośmioklasowymi.

Całkowicie z mapy edukacyjnej Krosna znikają dwa zespoły szkół:

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa Nr 14 i Gimnazjum Nr 3 – w wyniku reformy stał się szkołą podstawową, której pełna nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziły: I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne – z dniem 1 września 2017 r. stał się liceum ogólnokształcącym którego pełna nazwa brzmi: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

Szkoły te jeszcze przez dwa lata będą prowadziły oddziały dotychczasowych gimnazjów.

Pozostałe gimnazja także od 1 września zaprzestały działalności. Uczniowie, którzy uczęszczali do gimnazjów przed 1 września 2017 r., w roku 2017/2018 będą uczyć się w klasach dotychczasowych gimnazjów i otrzymają na zakończenie roku świadectwa promocyjne i odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły z pieczęcią gimnazjum. W przypadku braku promocji do następnej klasy będą uczyć się w ośmioklasowej szkole podstawowej.

Klasy dotychczasowych gimnazjów będą prowadzone odpowiednio w:
Technikum Nr 6 im. J. Sas-Zubrzyckiego, funkcjonujące w Miejskim Zespole Nr 5 w Krośnie – Gimnazjum Nr 1,
Szkole Podstawowej Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja, funkcjonującej w Miejskim Zespole Nr 1 w Krośnie – Gimnazjum Nr 2,
Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków – Gimnazjum Nr 3,
Szkole Podstawowej Nr 15, funkcjonującej w Miejskim Zespole Nr 4 w Krośnie – Gimnazjum Nr 4,
Szkole Podstawowej Nr 12, funkcjonującej w Miejskim Zespole Nr 2 w Krośnie – Gimnazjum Nr 5,
I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika – Gimnazjum Dwujęzyczne,
Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie – Gimnazjum Nr 6.

Nowy rok szkolny rozpoczęła rekordowo duża liczba dzieci w miejskich przedszkolach i w szkołach podstawowych.
Łącznie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (nie licząc przedszkola specjalnego) uczęszcza aż 1415 dzieci ucząc się w 58 oddziałach.

Liczba dzieci w przedszkolach miejskich

Konieczność zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wielu przedszkolnym spowodowało cofnięcie przepisów o obniżeniu wieku szkolnego. Znacznie mniej rodziców niż przed rokiem zdecydowało się wysłać dzieci do klasy pierwszej, w związku z czym do przedszkoli w nowym roku szkolnym uczęszcza aż 396 sześciolatków. Od ubiegłego roku rodzice dzieci sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli nie ponoszą opłat za pobyt w  przedszkolach – pokrywają wyłącznie koszty produktów żywnościowych.

W wyniku dużego zainteresowania rodziców edukacją przedszkolną w szkołach powstały dodatkowo dwa oddziały przedszkolne. Najwięcej dzieci przyjęły Przedszkole Nr 8, gdzie w 12 oddziałach podobnie jak w roku ubiegłym jest 295 dzieci i Przedszkole Nr 5, gdzie do 10 oddziałów uczęszcza 250 dzieci. Tradycyjne szkolne zerówki funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 5 i w Szkole Podstawowej Nr 10.  Obecnie można jeszcze znaleźć miejsce tylko w oddziale przedszkolnym w SP 5 oraz w zerówce w SP 10.

W miejskich podstawówkach naukę rozpoczęło 3,1 tysiąca dzieci w 146 oddziałach. Do klas pierwszych poszło 392 pierwszoklasistów, w tym 14 dzieci sześcioletnich. Utworzono 19 oddziałów klas pierwszych. W klasach I – III liczba oddziałów zmniejszyła się z 72 do 64, gdyż roczniki, w których sześciolatki masowo rozpoczynały naukę w klasie pierwszej rozpoczęły naukę w klasie IV. Najwięcej dzieci poszło do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 15, gdzie powstały 4 oddziały dla 92 uczniów.

Liczba uczniów klas I – VII szkół podstawowych

W tym roku w wyniku reformy w szkołach podstawowych utworzone zostały klasy siódme, gdzie uczęszcza 446 uczniów, to jest nieco więcej niż uczyło się klasach szóstych w  miejskich podstawówkach, ale mniej niż tradycyjnie przyjmowały krośnieńskie gimnazja.

Najwięcej dzieci uczęszcza do klasy siódmej w Szkole Podstawowej Nr 14, gdzie powstało 5  oddziałów, dla 118 uczniów. W SP 14 łącznie funkcjonuje 5 klas sportowych, w tym 3 nowe klasy sportowe – dla pierwszoklasistów o specjalności pływanie, a dla uczniów klasy czwartej i  klasy siódmej w dyscyplinie piłka nożna. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 14 funkcjonuje 5 oddziałów integracyjnych – dla klas III-VII. Na ogólną liczbę 599 uczących się w klasach I-VII 32 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do Szkoły Podstawowej Nr 15 uczęszcza łącznie 595 uczniów. Nowością w tej szkole jest klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, do której przyjmowani są uczniowie uzdolnieni językowo, którzy ukończyli klasę szóstą. Uczniowie w klasie dwujęzycznej oprócz zwiększonej liczby godzin języka obcego, będą uczyli się częściowo w języku angielskim fizyki i wiedzy o  społeczeństwie.

Wzrost liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych spowodowany reformą oświaty nie rekompensuje braku naboru do wygaszanych gimnazjów. W ostatnich latach do klas pierwszych gimnazjów w Krośnie przyjmowanych było ponad 500 uczniów (w ostatnim roku 535 – 20 oddziałów). W klasach siódmych uczyć się będzie 446 uczniów w 20 oddziałach. Gimnazja przyjmowały ostatnio ponad 25% dzieci spoza Krosna. Trudno będzie zatrzymać spadek liczby uczniów na poziomie Gminy (liczba uczniów w klasie siódmej i ósmej w  szkołach podstawowych będzie mniejsza niż w klasach dotychczasowych gimnazjów).

W klasach dotychczasowych gimnazjów ogólnodostępnych (II-III) pozostało 1040 uczniów w  39 oddziałach, w tym 146 uczniów w 5 oddziałach dwujęzycznych w I LO oraz w SP 14 – 75 uczniów w 3 oddziałach sportowych i 55 w 3 oddziałach integracyjnych. Proces pełnego wygaszania gimnazjów potrwa dwa lata.

Nowy rok szkolny rozpoczęło w Krośnie także pawie 5,2 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym prawie 2,4 tys. w liceach ogólnokształcących, blisko 2,4 tys. w technikach i 0,4 tys. w branżowych szkołach I stopnia.
W szkołach dla dorosłych rozpoczęło edukację 550 słuchaczy, w tym 168 słuchaczy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i 382 słuchaczy w szkłach policealnych.

Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach ponadgimnazjalnych

Według stanu na dzień 1 września 2017 r. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych zgłosiło się 1,48 tys. absolwentów gimnazjów. W wyniku rekrutacji przyjęto do liceów ogólnokształcących 748 uczniów, do techników 605, a do branżowych szkół I stopnia 128 uczniów.

Na 51 oddziałów klas pierwszych (w roku ubiegłym 54 oddziały) utworzono 26 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 21 w technikach (w tym 10 dwuzawodowych) i 4 w branżowych szkołach I stopnia (w tym 2 dwuzawodowe). Największy spadek zainteresowania u absolwentów gimnazjów dotyczył branżowych szkół I stopnia (do 31 sierpnia 2017 r. zasadniczych szkół zawodowych).

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
 na rok szkolny 2017/2018

Dużym zainteresowaniem cieszy się w tym roku bursa międzyszkolna, gdzie łącznie w  placówce przebywa ponad 210 uczniów krośnieńskich szkół.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krośnie dla dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną w roku szkolnym 2017/2018 uczyć się będzie 160 wychowanków w 25 oddziałach (w przedszkolu, szkole podstawowej, dotychczasowych oddziałach gimnazjów, branżowej szkole I stopnia, dotychczasowych oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej i szkole przysposabiającej do pracy).
W miejskich szkołach, przedszkolach i placówkach w tym roku zatrudnionych jest 1086 nauczycieli, w tym 828 na pełnych etatach. Ze względu na to, że wszystkie krośnieńskie gimnazja funkcjonowały w ramach zespołów, w tym roku nie odnotowano większych problemów kadrowych. Na urlopach dla poratowania zdrowia przebywa obecnie 9 nauczycieli, na emeryturę przeszło 7 nauczycieli, zwolniono z pracy 3 nauczycieli, 3 osoby przeniosły się do innych szkół, w stanie nieczynnym przebywa 4 osoby, 27 nauczycielom nie przedłużono umowy o pracę. Zmniejszenie wymiaru zatrudnienia dotknęło łącznie 32 osoby, etaty uzupełnia 7 nauczycieli, kilkoro nauczycieli rozwiązał stosunek pracy na własną prośbę zatrudniając się w innych szkołach lub poza oświatą. Problem z utrzymaniem dotychczasowego wymiaru zatrudnienia i sposobu nawiązania stosunku pracy dotyczył nie tylko nauczycieli, ale także pracowników administracyjno-obsługowych.

opr. WE UMK

źródło: UM Krosna / materiały nadesłane

foto nagłówek: pixabay.com

13-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)