O segregacji sanitarnej Polaków. SEJM NA ŻYWO! Gorąca debata!

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX kadencja.

Porządek dzienny 47. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 26 i 27 stycznia 2022 r.
(środa-czwartek).

Oglądaj na : tvPolska.pl

Początek obrad 26 stycznia 2022 r. o godz. 10:00

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1515 i 1845)
– sprawozdawca poseł Janusz Kowalski.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. (druki nr 1893 i 1927)
– sprawozdawca poseł Wojciech Zubowski.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. (druki nr 1894 i 1928)
– sprawozdawca poseł Wojciech Zubowski.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie solidarności z obywatelkami Afganistanu (druki nr 1702 i 1852)
– sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1913)
– uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk nr 1911)
– uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej (druki nr 779 i 890)
– wystąpienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz poseł Violetty Porowskiej.

Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr 1733 i 1806)
– wystąpienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz poseł Joanny Borowiak.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

————————————————–

Porządek dzienny może być uzupełniony o:
Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1849 i )

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (druki nr 1912 i )

Powołanie członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 1921, 1922 i )

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej (druki nr 1915, 1916 i )

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2022 (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (druki nr i )

***
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej oraz Przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego na temat funkcjonowania Podkomisji

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów pana Jarosława Kaczyńskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości na temat utworzenia zorganizowanego systemu obsady stanowisk w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa (w tym w spółkach zależnych od spółek z udziałem Skarbu Państwa) opartego na kryteriach politycznych zależności od najważniejszych osób w Państwie z pominięciem faktycznych i rzeczywistych kompetencji osób zatrudnianych w w/w podmiotach w latach 2016-2021

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

26-01-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)