Na co zwrócić uwagę podczas budowy studni głębinowej aby uniknąć problemów?

Trudno sobie dziś wyobrazić dom bez stałego dostępu do wody. Jest ona potrzebna na co dzień zarówno do celów higieniczno-sanitarnych jak i spożywczych. Wiele osób potrzebuje również wody aby nawadniać przydomowy ogród. Jeśli mamy zakład produkcyjny czy gospodarstwo rolne to woda stanowi często fundament ich prawidłowego funkcjonowania. Wybierając działkę pod budowę domu lub teren na którym chcemy otworzyć firmę, warto na samym początku zastanowić się skąd będziemy czerpać wodę i jakie koszty się z tym wiążą. Do wyboru mamy podłączenie się do sieci wodociągowej lub wybudowanie studni głębionej. Kiedy zdecydujemy się na drugi wariant – czyli budowę studni, należy dobrze rozeznać temat i zaplanować prace, aby studnia w przyszłości nie stwarzała kłopotów i spełniała zamierzone przez nas cele.

Zanim wybudujesz studnię sprawdź działkę

Może zdarzyć się tak, że odnośnie danego terenu istnieją ograniczenia w zakresie budowy studni. Ograniczeń tych powinniśmy szukać w planie zagospodarowania przestrzennego dostępnym we właściwym danej miejscowości urzędzie. Dokument ten sprawdzić można nawet jeśli nie jest się właścicielem działki czy nieruchomości.

Przygotuj dokumenty potrzebne do wybudowania studni

Jeżeli masz zamiar wywiercić studnię o głębokości nie większej niż 30 metrów to nie potrzebujesz żadnych zezwoleń. Wystarczy jedynie, że zgłosisz zamiar budowy studni we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Wyjątek jednak stanowi sytuacja, gdy  ilość czerpanej wody przekraczać będzie 5 m3 na dobę. Jest to bardzo duże zużycie i najczęściej wynika z faktu, że woda ze studni wykorzystywana jest na prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli zamierzasz zgłosić budowę studni przygotuj plany z rysunkami jej umiejscowienia oraz dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością. Dodatkowe dokumenty mogą być wymagane, ale jest to regulowane wewnętrznymi przepisami z którymi watro się zaznajomić planując budowę studni.

Ewentualne wniesienie sprzeciwu może nastąpić do 30 dni od zgłoszenia budowy studni w urzędzie. Jeżeli nie ma owego sprzeciwu to możemy rozpocząć budowanie studni. Ważność zgody wynosi dwa lata. Po upływie dwóch lat zgłoszenie należy powtórzyć.

Jeżeli Twoim zamiarem jest wybudowanie studni o głębokości powyżej 30 m lub zakładasz zużycie wody powyżej 5 m3 na dobę, to obowiązują nas wówczas przepisy regulowane Prawem Wodnym oraz Prawem Górniczym i Geologicznym. Zanim przystąpimy do budowy takiej studni powinniśmy wykonać projekt prac geologicznych oraz tak zwany operat wodoprawny. Odpowiednie do tego kwalifikacje mają hydrogeolodzy lub projektanci zajmujący się instalacjami wodnymi i kanalizacyjnymi. Decyzję o możliwości budowy takiej studni wydaje wojewoda. Po wykonaniu odwiertu należy przygotować szczegółową dokumentację hydrogeologiczną studni obejmującą dopuszczalną wydajność, poziom zwierciadła statycznego wody oraz depresje i określającą potrzebne pompy czy urządzenia do uzdatniania wody. Po zatwierdzeniu wyników badań przez właściwy organ administracji geologicznej studnia może zostać zarejestrowana i otrzymuje tak zwaną kartę rejestracyjną.

Pora roku a budowa studni – co warto wiedzieć?

Budować studnię można o każdej porze roku. Czas ten nie jest regulowany żadnymi wymogami formalnymi. Nawet zimą ziemia zamarza najwyżej do głębokości 1,5 m. Zmarznięta ziemia czasem utrudnia kopanie studni, ale można ją ogrzać rozpalając w miejscu kopania ognisko. Wiercąc studnie wiosną należy wziąć pod uwagę fakt, że topniejący śnieg może mylnie wskazywać wysokość warstwy wodonośnej. Aby w studni nie zabrakło nam wody trzeba to uwzględnić wykonując obliczenia dotyczące głębokości studni. Praktyka i doświadczenie potwierdzają, że najbezpieczniej jest wiercić studnie w zimie oraz jesienią. W tym czasie woda gruntowa znajduje się na najniższym poziomie.

Jakie wybrać materiały do budowy studni?

Wybierając materiały do budowy studni trzeba zwracać uwagę na to, by nie przepuszczały one wody. Nie mogą one również wpływać na pogorszenie jej jakości. Na dno studni wykłada się żwir. Jeżeli woda nie będzie napływała tylko od dołu, warto zastosować krąg z perforacją. Zwiększy to znacznie wydajność studni. Połączenia poszczególnych kręgów studni należy właściwie uszczelnić. Dzięki temu zabezpieczymy wodę w naszej studni przed wniknięciem zanieczyszczeń. Budując studnię należy pamiętać, że jakość materiałów jakie użyjemy będzie odzwierciedlać się w późniejszej eksploatacji studni i jakości oraz ilości wody.

Co powinno wzbudzić nasz niepokój po wybudowaniu studni?

Zawierając umowę z firmą budującą studnię powinniśmy zadbać o zapis dotyczący gwarancji. Wówczas mamy prawo oczekiwać napraw jeśli zauważymy jakieś  nieprawidłowości w funkcjonowaniu studni. Ważnym elementem odbioru budowy studni jest czas potrzebny na oczyszczenie wody. Po wybudowaniu studni wykonuje się pompowanie oczyszczające. Uzyskanie klarowności wody powinno zająć około 24 godzin. W tym czasie woda powinna się oczyścić z zanieczyszczeń, które dostały się do niej podczas wykonywania odwiertu. Jeżeli jednak po tym czasie w naszym kranie jest wciąż brudna woda, w której dodatkowo są widoczne drobinki piasku, należy skontaktować się z wykonawcą. Najprawdopodobniej doszło do niedopatrzeń podczas budowy studni, np. źle została dobrana wydajność pompy lub urządzenie jest zbyt płytko osadzone. Jeśli wykluczmy te ewentualności i inne drobne błędy techniczne, może okazać się, że studnia głębinowa nie została wykonana z odpowiednią sumiennością i niezbędne będą prace poprawkowe.

Nie należy się jednak martwić jeśli z naszych kranów popłynie brudna woda po dłuższym niekorzystaniu ze studni. W długo nieużywanej studni należy powtórzyć zabieg pompowania oczyszczającego.

tekst sponsorowany
materiały nadesłane
foto: archiwum Wit-Wiert

13-07-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: