Jasło otrzymało 15 milionów złotych. Powstanie Centrum Kultury i Techniki

JASŁO / PODKARPACIE. Blisko 15 milionów złotych wynosi wartość projektu, który realizować będzie Miasto Jasło. Projekt „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” otrzymał dofinansowanie w wysokości 9,5 mln złotych.

Jednym z elementów projektu w ramach rewitalizacji miasta zakłada utworzenie w Jaśle Centrum Kultury i Techniki, czyli ośrodka, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, zapewniając mieszkańcom intersującą ofertę spędzania czasu wolnego i możliwość osobistego rozwoju, a także realizację własnych pasji, hobby, rozwijanie zainteresowań czy dokształcanie. Działalność Centrum skierowana będzie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale również do osób starszych. Idea Centrum jest bliska koncepcyjnie, choć z zachowaniem właściwej skali, takim ośrodkom, jak Centrum Nauki Kopernik czy Kohl Children’s Museum.

– Bardzo się cieszę, że będziemy mogli realizować tak ważne zadanie, jakim jest budowa Centrum, bo jest to element realizowanego przez nas, konsekwentnie od kilku już lat, programu Jasło – Miasto Wiedzy. Poza tym dzięki otrzymanym środkom na rewitalizację będziemy mogli zmienić oblicze centrum miasta, czyli Plac Żwirki i Wigury i ulicę Czackiego – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Dofinansowanie projektu było możliwe dzięki uzyskaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. – Miasto Jasło znakomicie napisało wniosek, który został bardzo wysoko oceniony przez komisję i na tej podstawie Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dofinansowanie – zaznaczyła Maria Kurowska, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Zakres projektu obejmuje:
– adaptację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle (CTKiP),
– rewitalizację obszaru funkcjonalnego związanego z CTKiP – remont Placu Żwirki i Wigury, przebudowa ul. Czackiego i Bednarskiej, wraz z budową drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego, Park Miejski, Ogródek Jordanowski,
– prace budowlano-konserwatorskie przy Glorietce w parku miejskim,
– utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim oraz historycznej ścieżki edukacyjnej w parku miejskim,
– budowę monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizowanym.

Ze względu na szeroki zakres prac ich rozpoczęcie i zakończenie będzie odbywało się w różnych terminach. W większości prace te powinny rozpocząć się w połowie roku. Najdłużej będą trwały przy adaptacji dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – do 2021 roku. Droga rowerowa ma zostać oddana w przyszłym roku (2020), a prace w Parku Miejskim, Ogródku Jordanowskim i przy Glorietce mają zostać zakończone już końcem tego roku.

Wartość projektu wynosi 14 896 961,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR, w ramach osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, RPO WP 2014-2020, wynosi 9 421 297,74 zł.

Urząd Miasta w Jaśle

15-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)