Fotowoltaika w krośnieńskim MPGK (ZDJĘCIA)

KROSNO / PODKARPACIE. W dniu 14.09.2017r. MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało kolejną umowę w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”. Podpisana umowa dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych, które będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne dla Oczyszczalni Ścieków w Krośnie (o mocy ~100kW) oraz dla Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej (o mocy ~40kW). Wykonawcą tego zadania będzie Photovoltaik Solar Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 631 tyś zł.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać instalacje fotowoltaiczne poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej, dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej oraz podłączenie do zakładowej sieci energetycznej w budynku rozdzielni.

Inwestycje te są kontynuacją naszej strategii w kwestii produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Takie działania są bardzo korzystne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska i zasobów naturalnych jak również z punktu widzenia obniżenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej eksploatacji tych zakładów – mówi Janusz Fic, Prezes Zarządu.

Termin uruchomienia instalacji planowany jest na wrzesień 2018 roku.

Zadanie to realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całego Projektu to 44.202.510,00 zł (brutto), a łączna kwota dofinansowania wynosi 22.888.800,00 zł (netto).

Krośnieńskie MPGK posiada już jednostki produkujące energię elektryczną, tj.:

– blok kogeneracyjny ciepła i energii elektrycznej opalany w 100 % biomasą o mocy elektrycznej zainstalowanej 1,400 MW w Oddziale Energetyki Cieplnej. Produkowana w tym bloku energia wykorzystywana jest do zasilania m. in. ZUW w Sieniawie, Iskrzyni i Szczepańcowej, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz kilku przepompowni ścieków. Budowa bloku kogeneracyjnego możliwa była dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

– w  elektrowni biogazowej wyposażonej w dwa moduły kogeneracyjne o mocy zainstalowanej 2×0,192MW=0,384MW wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. Generator wytwarzający energię eklektyczną napędzany jest silnikiem spalinowym, w którym spalany jest biogaz powstający w procesie fermentacji beztlenowej osadów ściekowych. Produkowana energia elektryczna pokrywa ok 75% zapotrzebowania Oczyszczalni na energię elektryczną. Budowa elektrowni biogazowej była jednym z zadań Projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap, który był dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

– mała elektrownia wodna MEW w Sieniawie – energia w całości wykorzystywana jest na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok”, wyprodukowana energia jest używana w procesach uzdatniania wody i zabezpiecza do 25% całkowitego zapotrzebowania mocy przez Zakład.

W przygotowaniu są kolejne tego typu inwestycje w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej oraz Zakładzie Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie.

 Źródło: MPGK Krosno

 

16-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)