DNI KROSNA: Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu (ZDJĘCIA)

KROSNO / PODKARPACIE. Dni Krosna Miasta Szkła to czas kiedy samorządowcy wyróżniają osoby, które szczególnie działają na rzecz Krosna. Corocznie Prezydent Miasta Krosna przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz medale „Za zasługi dla Krosna”. Za spektakularne sukcesy sportowe gratulacje przyjęło aż 18 osób. Prezydent przyznał też nagrody specjalne. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Nagroda Prezydenta Miasta Krosna „Za zasługi dla Krosna” ustanowiona została Zarządzeniem Nr 399/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nagrodą honorowane są osoby lub organizacje, które w szczególny sposób zasłużyły się miastu lub dzięki którym miasto zostało zauważone w kraju i poza granicami.

Medal „Za zasługi dla Krosna”

Mieczysławowi Krukierkowi za wkład twórczy włożony w kreowanie rozwiązań przestrzennych i architektonicznych w mieście Krośnie.

Krośnieński architekt i urbanista, który przez ponad 50 lat pracy zawodowej wniósł znaczący wkład w rozwój miasta Krosna i regionu. Główny projektant i kierownik Zespołu Planów Miejscowych w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Krośnie. Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich. Autor planów miejscowych ogólnych i szczegółowych oraz studium gmin i miejscowości w obszarze byłego województwa krośnieńskiego. Pod jego kierunkiem powstał plan ogólny Krosna, który określił obecne kierunki rozwoju miasta i stał się wytycznym późniejszego Studium i planów miejscowych.
Posiada bogaty dorobek twórczy jako projektant architekt i urbanista. Jest autorem wielu projektów budynków jednorodzinnych o charakterze willowym i rezydencjalnym. Zaprojektował kościół dla parafii pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie, a także kościoły w Iwli, Dobieszynie czy Załężu.
W swojej pracy zawsze kierował się lokalnym patriotyzmem. Z młodszym pokoleniem dzielił się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Służył dobrą radą. Jako architekt i urbanista wniósł znaczący wkład we wzbogacanie rodzimego krajobrazu Krosna i okolic.

Wnioskodawcy – krośnieńscy architekci: Ruben Bardanaszwili, Lidia Kasińska, Zbigniew Kasiński, Marek Laskoś, Iwona Skomiał, Stefan Stempin.

Wacławowi Turkowi za szczególne zaangażowanie w rozwój i upowszechnianie fotografii oraz promocję miasta Krosna poprzez obrazy uwieczniane w obiektywie i poezji.

Krośnieński fotograf, muzyk i poeta. Absolwent Państwowego Studium Oświaty i Kultury w Krakowie. Od niemal pięćdziesięciu lat aktywnie zaangażowany w życie kulturalne miasta Krosna.
Współzałożyciel Krośnieńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Był fotoreporterem Krajowej Agencji Wydawniczej, współpracował z redakcją „Podkarpacia” i „Nowin Rzeszowskich”. Przez wiele lat pracował jako instruktor fotografii w Wojewódzkim Domu Kultury w Krośnie. Od 2001 r. pełni funkcję prezesa Fotoklubu przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Ściśle współpracuje z Fotoklubami ze Słowacji, Węgier, Rumunii i Ukrainy. Współorganizator międzynarodowych plenerów fotograficznych. Autor kilkudziesięciu wystaw prezentujących m. in. piękno Krosna i regionu. Jako fotograf towarzyszy wszystkim ważnym wydarzeniom naszego miasta. Doceniony licznymi nagrodami. W 2013 r. został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.
W obszarze twórczych zainteresowań artysty ważne miejsce zajmuje poezja. Wydał kilka tomików wierszy, a jego utwory poetyckie publikowano w almanachach. Wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Przez piętnaście lat kierował Klubem Literackim działającym przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Redagował miesięcznik CROSCENA. Był pomysłodawcą i realizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Lampę Ignacego Łukasiewicza”. Laureat licznych ogólnopolskich konkursów poetyckich.
Za osiągnięcia w dziedzinie kultury uhonorowany został odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”.

Wnioskodawca – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Nagroda Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury przyznawana jest osobom związanym ze środowiskiem naszego miasta, za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Nagroda wręczana jest już po raz 16 w dwóch kategoriach: za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności.
Wnioskodawcami nagród były: instytucje kultury, stowarzyszenia, szkoły artystyczne oraz Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna. Zgłoszono 17 kandydatów.

Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Krosna za 2017 r. otrzymują:

Kategoria: za wybitne osiągnięcia

1. Łukasz Grudysz

Artysta fotografik, członek Fotoklubu RCKP w Krośnie, autor i współautor wielu wystaw fotograficznych krajowych i zagranicznych. Bierze aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych zdobywając nagrody, medale i wyróżnienia. W ramach działalności w Fotoklubie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, co roku prezentuje swoje fotografie na Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych. W 2014 r. został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Fotografii Polskiej.  W 2017 r. był laureatem kilku nagród. Zdobył m.in. 3 miejsce i dwie nominacje w Fine Art Photography Award, srebrny medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP oraz nagrodę Mono Visions Photogfaphy Awards.

2. Marianna Sereda

Uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krośnie – klasy fortepianu u pani mgr. Iwony Madery. Jest utalentowana, inteligentna, pracowita i odpowiedzialna, wiąże swą przyszłość z grą na fortepianie. Osiąga wspaniałe rezultaty w konkursach. W 2017 r. zdobyła m.in.: I miejsce w Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, I nagrodę w XII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów, I nagrodę w Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym w Szczecinie, I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Chopin na Wawelu”, jest także laureatką 25 Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu.

3. Aleksandra Kozubal

Zdolna, młoda wokalistka, która aktywnie od kilku lat uczestniczy w zajęciach Studia Piosenki Swing w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Jest również kompozytorem muzyki i pisze teksty do własnych utworów. Doskonały głos, umiejętności interpretacji oraz uczucie potrzeby sceny przekładają się na sukcesy osiągane przez młodą wokalistkę w konkursach i przeglądach. W 2017 r. była laureatką wielu nagród m.in.: I nagrody w Młodzieżowych Konfrontacjach Muzycznych, I nagrody w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej i Filmowej „Piosenka w meloniku”, II nagrody w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Europejskiej „Nutka poliglotka”
w Warszawie, II nagrody w Podkarpackim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „Love me tender”, II nagrody w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej „Na polską nutę”.

4. Nagroda zbiorowa – prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, dr Leokadia Styrcz – Przebinda, mgr Igor Przebinda

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, dr Leokadia Styrcz – Przebinda i mgr Igor Przebinda to osoby związane z Krosnem jako nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Są autorami jednego z najnowszych polskich przekładów powieści wszechczasów, znakomitego rosyjskiego pisarza Michała Bułhakowa pt. Mistrz i Małgorzata. Akcja promocyjna powieści miała miejsce w 2017 r. W licznych wywiadach, rozmowach i spotkaniach autorskich państwo Przebindowie przedstawiani byli jako osoby związane z Krosnem. Powieść Mistrz i Małgorzata w przekładzie Przebindów zyskała liczne pozytywne głosy krytyki. Wydanie przekładu arcydzieła Bułhakowa stało się wydarzeniem kulturalnym, również dla Krosna, a jego wyjątkowość będzie niewątpliwie oddziaływać w przyszłości na historię miasta Krosna.

5. Nagroda zbiorowa – Pracownia Grafiki Tradycyjnej

Pracownia Grafiki Tradycyjnej działa od 2007 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Młodzi i dorośli artyści, w trakcie poszukiwań własnych zainteresowań, znajdują tu z jednej strony wiedzę na temat różnych technik, a z drugiej strony sposób na spędzenie czasu wolnego. Pracownie stworzyła pani Joanna Topolska-Uliasz i prowadzi ją do dnia dzisiejszego. Uczestnicy Pracowni biorą udział w najróżniejszych konkursach w kraju i za granicą. W roku 2017 r. uczestnicy pracowni byli laureatami licznych nagród, m.in.: w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Nasi sąsiedzi – mój świat w przyszłości” nagrodę otrzymał Błażej Kmonk, a wyróżnienie Mirella Zawisza, Liliana Gnap i Liwia Książek, w II Międzynarodowym Biennale na Małą Formę Graficzną „Między czernią a bielą” II miejsce zajęła Justyna Kazanecka, a wyróżnienie otrzymał Błażej Kmonk, w IV Międzynarodowym Konkursie Plastyki dla dzieci i młodzieży „Ptaki Cudaki” I miejsce zajęła Weronika Uliasz, w X Wojewódzkim Konkursie Aneks Twórczości Artystycznej ATA III miejsce zajął Piotr Kociuba, w 16. Międzynawowym Biennale Exlibris Dzieci i Młodzieży – Hlohovec na Słowacji II miejsce zajęła Liliana Gnap, wyróżnienie zdobyła Aleksandra Kociuba.

Kategoria: za całokształt działalności:

Marian Hubert Terlecki

Historyk, bibliotekarz, wieloletni dyrektor Biblioteki Publicznej w Krośnie. Jest zasłużonym dla Krosna i powiatu krośnieńskiego pracownikiem kultury i działaczem społecznym. Pracował w Muzeum Okręgowym w Krośnie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Jako dyrektor Powiatowej i Miejskiej, a potem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krośnie doprowadził do rozwoju sieci bibliotek w powiecie, a następnie w województwie. Na szczególne uznanie zasługuje wieloletnia działalność społeczna Pana Mariana w stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, organizacji która przeszło od pięćdziesięciu lat popularyzuje i dokumentuje historię, kulturę i współczesne tematy Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz skupia grono pasjonatów zabiegających o ochronę dziedzictwa lokalnej kultury. Pan Terlecki jest autorem wielu publikacji. To dzięki jego zaangażowaniu i pracy powstało 7 tomów „Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu” oraz wiele publikacji popularyzatorskich, a także artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Organizował sesje popularnonaukowe, wygłaszał prelekcje, udostępniał swoje zbiory regionalne. Pan Marian Terlecki za swoją działalność otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medal za Zasługi dla Krosna oraz Medal Franciszka Kotuli.

Nagroda Specjalna dla Stowarzyszenia Teatr S.TR.A.C.H. z Krosna
za 10-letnią działalność oraz 10. edycję Festiwalu Nocne Teatralia Strachy

Członkowie stowarzyszenia to młodzi ludzie mieszkający lub pochodzący z Krosna. Grupa działa od 10 lat i skupia w swoich szeregach grono wolontariuszy tworzących i kochających teatr. Ich celem jest promowanie teatru i sztuk alternatywnych oraz dzielenie się nim z krośnieńską publicznością. Efektem ich działalności są Nocne Teatralia Strachy, które w 2011 r. uzyskały miano Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Alternatywnych. Festiwal jest corocznym miejscem spotkań najważniejszych i najciekawszych grup alternatywnych z Polski i za granicy. Przyciąga coraz większe rzesze miłośników sztuki. Z biegiem lat ewoluował, zmieniając nieznacznie swą formę. Z Festiwalu Teatrów Alternatywnych stał się Festiwalem Sztuk Alternatywnych, skupiając wokół siebie wszystkich artystów sztuk offowych. W 2017 r. Festiwal uzyskał Ogólnopolski Teatralny Znak Jakości – inicjatywa oddolna środowiska teatralnego skupionego wokół Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej.

Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXVII/532/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016 r. Nagrody przyznawane są zawodnikom, trenerom lub osobom działającym na rzecz sportu na terenie miasta Krosna.

Za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 r. nagrody otrzymują:

1. Krzysztof Jakubowicz (Klub Sportowy BUDO)
Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanków: Dominikę Kieraś, Michała Kamińskiego i Filipa Shellera

2. Dominika Kieraś (Klub Sportowy BUDO )
Za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Europy Karate Juniorów
w kategorii kata.

3. Tomasz Socha (Krośnieński Klub Biegacza)
Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanków
Agnieszkę Chorzępę i Seweryna Dubisa.

4. Agnieszka Chorzępa (Krośnieński Klub Biegacza)
Za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski U18 w biegach górskich anglosaskich.

5. Seweryn Dubis (Krośnieński Klub Biegacza)
Za zdobycie III miejsca w Halowych Mistrzostwach Polski U18 w biegu na 400 m.

6. Jakub Heimroth (Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno)
Za zajęcie przez drużynę KROSNO GLASS KARPATY PWSZ
I miejsca w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2016/2017

7. Przemysław Czado (Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno)
Za zajęcie przez drużynę KROSNO GLASS KARPATY PWSZ
I miejsca w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2016/2017

8. Jakub Kosiek (Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno)
Za zajęcie przez drużynę KROSNO GLASS KARPATY PWSZ
I miejsca w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2016/2017

9. Hubert Piwowarczyk (Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno)
Za zajęcie przez drużynę KROSNO GLASS KARPATY PWSZ
I miejsca w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2016/2017

10. Grzegorz Skomro (Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno)
Za zajęcie przez drużynę KROSNO GLASS KARPATY PWSZ
I miejsca w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2016/2017.

11. Janusz Maculski (Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego)
Za zajęcie przez drużynę Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego I miejsca w I lidze kobiet PZTS.

12.  Czesław Knapik (Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego)
Za zajęcie przez drużynę Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa
Stołowego MOSiR PANMAR KROSNO I miejsca w II lidze kobiet PZTS.

13.  Daria Dudzińska (Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego)
Za zajęcie przez drużynę Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego I miejsca w I lidze kobiet PZTS.

14. Patrycja Jucha (Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego)
Za zajęcie przez drużynę Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego I miejsca w I lidze kobiet PZTS.

15.  Paulina Krużel (Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego)
Za zajęcie przez drużynę Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego I miejsca w I lidze kobiet PZTS.

16.  Katarzyna Lech (Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego)
Za zajęcie przez drużynę Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego I miejsca w I lidze kobiet PZTS.

17.  Weronika Pelczar (Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego)
Za zajęcie przez drużynę Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego I miejsca w I lidze kobiet PZTS.

18. Wiktoria Wilk (Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego)
Za zajęcie przez drużynę Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego I miejsca w I lidze kobiet PZTS.

Nagroda specjalna dla Marcina Maculskiego i drużyny Beniaminek Krosno Girls za zdobycie tytułu Mistrza Polski w turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”.

Nagroda specjalna dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie za zajęcie:
I miejsca w XXIV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej w Poznaniu (w turnieju udział wzięło 57 szkół),
III miejsca w XIX Olimpiadzie Techniki Samochodowej w Warszawie, otrzymując tytuł III Szkoły Samochodowej w Polsce.

źródło: materiały nadesłane

08-06-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)