Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

KROSNO / PODKARPACIE. Od 1 stycznia 2018 r. na terenie miasta Krosna funkcjonują dwa punkty bezpłatnych porad prawnych. Pierwszy z nich działa w budynku ZSKU, a drugi w CWOP-ie.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49 w pok. B 002.
Telefon kontaktowy 13 43 688 21 w. 29.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:
poniedziałek godz. 9.00 – 13.00 – dyżur radcy prawnego
wtorek godz. 14.00 – 18.00 – dyżur adwokata
środa godz. 9.00 – 13.00 – dyżur adwokata
czwartek godz. 14.00 – 18.00 – dyżur radcy prawnego
piątek godz. 9.00 – 13.00

I i III piątek oraz 31 marca i 29 września 2017 r. – dyżur radcy prawnego,
II i IV piątek oraz 30 czerwca i 29 grudnia 2017 r. – dyżur adwokata


Drugi z punktów prowadzony jest przez organizację pozarządową Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska nr 5, lok. 7. Punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10.
Telefon kontaktowy 13 47 43 903.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:
poniedziałek godz. 15.30 – 19.30 – adwokat
wtorek godz. 15.30 – 19.30 – adwokat
czwartek godz. 15.30 – 19.30 – adwokat
piątek godz. 15.30 – 19.30 – adwokat
sobota godz. 8.00 – 12.00 – adwokat

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • uzyskała zaświadczenie, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • posiada ważną legitymację weterana albo legitymację poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami Państwa,
 • nie ukończyła 26 lat,
 • ukończyła 65 lat,
 • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła starty,
 • kobiecie w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawa, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna jest zapewniana przez Gminy od 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U., poz. 1255).

Przypominamy, że pomoc nie może być udzielana telefonicznie, a telefony są obsługiwane w trakcie dyżurów przy braku interesantów.

Źródło: UM Krosno

05-01-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)