REKLAMA

ZMIANA USTAWY O WYCINCE DRZEW CZYLI KOWALSKI WYCINA DRZEWO PO NOWEMU

Od początku 2017 roku obowiązywały nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Teraz kolejna zmiana. 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody.  Zgodnie z najnowszymi przepisami każdy kto chce wyciąć drzewo w swoim ogródku musi zgłosić wycinkę w urzędzie.

Kowalski chce wyciąć drzewo w swoim ogródku

Każdy kto chce wyciąć drzewo na swojej posesji, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi zgłosić taki zamiar w urzędzie. Ale nie zawsze i nie wszystkie gatunki drzew.
Zgłoszenie zamiaru wycinki jest obowiązkiem  jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Kto decyduje i w jakim czasie?

W ciągu 21 dni komisja ds. wycinki drzew ma obowiązek wykonać oględziny drzew przeznaczonych do wycięcia. Jeśli komisja sprzeciwi się wycince, to w ciągu 14 dni od oględzin, zostanie wydana decyzja administracyjna. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa jest ważne pół roku od daty oględzin. Jeśli Kowalski nie zetnie w tym czasie drzewa, musi ponownie złożyć wniosek w urzędzie.

Kowalski wyciął drzewo bez zezwolenia. Co dalej?

Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i w tym przypadku będą nakładane kary pieniężne. Wysokość kar zależy od gatunku drzewa, obwodu pnia i stawek ustalonych przez ministerstwo.

Kiedy urząd może odmówić wydania zgody na wycięcie drzew

Komisja ds. wycinki drzew może nie zgodzić się na wycinkę m. in.:

– kiedy wycinka wskazana jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
– na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Liczy się każdy dzień

Jeśli nam się spieszy z wycięciem drzewa, urząd może wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu do wycięcia. Opłata skarbowa za wydanie takiego zaświadczenia wynosi 17 zł.

Drzewa wycięte a za dwa, trzy lata może będzie tu firma?

Nowelizacja ustawy wprowadza dodatkowe obostrzenia. Jeśli przed upływem pięciu lat od oględzin, właściciel będzie chciał na tym terenie gdzie rosły usunięte drzewa, otworzyć firmę i wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie musiał uiścić opłatę za wycięte wcześniej drzewa.

Przedsiębiorcy i firmy nadal potrzebują zezwolenia

Przedsiębiorcy, firmy i osoby prawne tak jak dotychczas zobowiązane są do złożenia wniosku i uzyskania zgody na wycinkę w postaci decyzji wydawanej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, pok. 15 (parter), tel. 13 47 43 626.

UM Krosno

20-06-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.