REKLAMA

Zaprezentowano „Program rozwoju edukacji w województwie podkarpackim” (ZDJĘCIA)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Podniesienie jakości i funkcjonalności edukacji w województwie to główny cel ogłoszonego „Programu rozwoju edukacji w województwie podkarpackim do roku 2020”.

Dokument został zaprezentowany 9 czerwca br. podczas konferencji prasowej z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, wicemarszałka województwa Marii Kurowskiej, podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzaty Rauch oraz wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Macieja Karasińskiego. Program określa rekomendacje dla działań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w perspektywie czasowej odpowiadającej Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, uchwalonej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 26 sierpnia 2013 r.

W ramach prac nad przygotowaniem dokumentu została przeprowadzona diagnoza stanu edukacji w województwie podkarpackim, wykonana przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, pracujących w ramach zespołu zadaniowego powołanego w tym celu przez wojewodę podkarpackiego i marszałka województwa podkarpackiego (list intencyjny dotyczący opracowania programu został podpisany 4 października 2016 r.). Pracom zespołu przewodniczyła podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.  W analizę i interpretację wyników zaangażowani byli dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i placówek w województwie.

Główne cele programu to: spersonalizowane podejście do edukacji, zapewnienie wysokiej  jakości kształcenia, wychowania  i opieki w szkołach, wsparcie nauczycieli w procesie podnoszenia jakości osiągnięć uczniów, maksymalne wykorzystanie zasobów województwa podkarpackiego w  edukacji oraz modernizacja i cyfryzacja.

Jak podkreśliła wojewoda Ewa Leniart, wypracowane w ramach programu rekomendacje pozwolą m. in. na podjęcie działań, które będą dopasowane do aktualnej sytuacji demograficznej i do potrzeb rynku pracy. Tworząc program, nastawialiśmy się na skoordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej po to, żeby ustalić priorytety w takim kierunku, aby system edukacji na Podkarpaciu zaczął kształcić osoby, które bez problemu będą mogły odpowiedzieć na wyzwania współczesnego rynku pracy (…). Chcemy zintensyfikować działania na rzecz poszerzenia współpracy z przedsiębiorcami. Chcemy także uruchomić kształcenie w nowych zawodach adekwatnie do oczekiwań pracodawców. Aby to się mogło dokonywać, musimy postawić na doradztwo zawodowe dla młodych ludzi – powiedziała wojewoda.  Natomiast kurator oświaty Małgorzata Rauch – prezentując specyfikę dokumentu – zaznaczyła, że sam program jest zgodą co do tego, w jakich kierunkach edukacja w województwie podkarpackim powinna się rozwijać. – Jego wyjątkowość polega na tym, że określono w nim rzeczywiste potrzeby, które skonsultowano ze środowiskami edukacyjnymi, przede wszystkim z dyrektorami reprezentującymi wszystkie typy szkół – podkreśliła w rozmowie z mediami.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

12-06-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.