REKLAMA

III Widacki Bieg Niepodległości

Wczytuję mapę...

Data/Czas
05/11/2017
Całodniowe

Lokalizacja
Amfiteatr w Widaczu


MIEJSCE PIASTOWE / PODKARPACIE. W dniu 5 listopada br. odbędzie się III Widacki Bieg Niepodległości. Start o godz. 12 przy amfiteatrze w Widaczu. Organizatorzy przygotowali dla uczestników VI kategorii biegowych, szczegóły w regulaminie.

 

REGULAMIN BIEGU WIDACKIEGO

ORGANIZATORZY BIEGU:
– Gmina Miejsce Piastowe
– Radny wraz z Radą Sołecką wsi Widacz
– Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym
1. Cel imprezy:
– upowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia w formie aktywnego wypoczynku,
– propagowanie biegów na terenie Gminy Miejsce Piastowe,
– integracja w środowisku lokalnym.
2. Patronat Honorowy: Wójt Gminy Miejsce Piastowe Pan Marek Klara
3. Miejsce i termin:
Bieg odbędzie się w Widaczu, dnia 5 listopada 2017 roku (start do biegu godz. 12:00).
UWAGA: Biuro zawodów czynne od godziny 10:00 do 11.30 obok domu ludowego
w Widaczu
4. Osoba odpowiedzialna za przebieg imprezy: Pan Radosław Sidor tel. 509 412 317
5. Start i meta przy amfiteatrze w Widaczu.
6. Trasa: nawierzchnia asfaltowa 30%, drogi polne i dukty leśne o zróżnicowanej
powierzchni terenu 70%.
Trasa oznakowana będzie taśmami, w połowie dystansu usytuowany będzie punkt
wodopojowy, oznakowany zostanie także każdy kilometr trasy tablicami informującymi
o przebytym dystansie.
7. Dystans: ok. 7,7 km, przewyższenie terenu min. 337 m. n. p. m., max 391 m. n. p. m.
+ 54 m.
8. Warunki uczestnictwa:
– bieg przeznaczony dla wszystkich chętnych z podziałem na kategorie wiekowe kobiet
i mężczyzn: I kat. 16 – 29, II kat. 30 – 39 lat, III kat.40 – 49, IV kat.50 – 59, V kat. – powyżej
60 lat, VI kat. niepełnosprawni,
OPŁATA STARTOWA ZA UDZIAŁ W BIEGU:
do 2 listopada br. tj./czwartek włącznie/ wynosi 20 zł. płatne przelewem na konto,
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Miejscu Piastowym 38-430 Miejsce
Piastowe Nr konta: 63 8642 1041 2006 4000 1904 0001
W tytule przelewu: „Akredytacja III Widackiego Biegu Niepodległości”
5 listopada (w dniu biegu) opłata wynosi 30 zł. płatne w biurze zawodów.
UWAGA: Elektroniczna rejestracja zawodników na stronie:
http://www.e-gepard.eu/show-race/809
– w biegu uczestniczyć mogą osoby, które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich,
– osoby niepełnoletnie biorące udział w biegu zobowiązane są dostarczyć najpóźniej w dniu
zawodów stosowne zezwolenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (druk do
pobrania ze strony: www.gokmp.net.)
– każdy zawodnik musi osobiście przejść pozytywną weryfikację w biurze zawodów
– pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją
Regulaminu.
9. Nagrody:
– w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca od I do III nagrody finansowe,
– zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają
pamiątkowe puchary i dyplomy,
– pierwszych 130 zawodników otrzyma okolicznościowy medal,
– przewidziane są również nagrody dla najszybszej kobiety i najszybszego mężczyzny
zamieszkałego na terenie Gminy Miejsce Piastowe,
– wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody rzeczowe,
– mieszkańcy Widacza biorący udział w biegu są zwolnieni z opłaty startowej,
– wręczenie nagród przewidziane około godz. 13:45.
10. Postanowienia końcowe:
– pomiar elektroniczny zabezpiecza firma KAYF Huski Time, nieoficjalne wyniki 10 min.
po przebiegnięciu trasy przez ostatniego zawodnika, natomiast oficjalne wyniki 30 min.
po zakończeniu biegu, reklamacje należy zgłaszać do 20 minut po zakończeniu biegu
– chipy zwrotne, zawodnicy zobowiązani są do oddania chipu pomiarowego po biegu lub
wpłaty 10 zł w przypadku jego zniszczenia /zgubienia
– organizator zapewnia opiekę medyczną,
– organizator zapewnia szatnie dla zawodników, brak możliwości skorzystania
z natrysków,
– organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne, które zostały pozostawione lub
zaginęły w czasie trwania zawodów,
– organizator nie pokrywa kosztów przejazdu,
– organizator zapewnia poczęstunek, wodę mineralną oraz „coś na ząb” przy ognisku,
– przystępując do udziału w zawodach, zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla
potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy,
– ostateczne rozstrzygnięcie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy
do Organizatora.

źródło: GOK Miejsce Piastowe

 

Powered by Events Manager