Ukosowanie w procesie produkcji konstrukcji stalowych. O spawaniu grubych blach

W procesie wytwarzania konstrukcji spawanych z grubych blach, ukosowanie krawędzi komponentów przeznaczonych do łączenia stanowi jedną z fundamentalnych operacji technologicznych. Poziom jakości jej realizacji w istotny sposób oddziałuje na końcową wartość spoin, czyli na tak ważne parametry wyrobu końcowego, jak trwałość oraz wytrzymałość. Za główny cel przygotowania brzegów poszczególnych elementów uważa się zatem zapewnienie pozyskania określonego przetopu i usprawnienie spawania.

Proces spawania grubych blach

Na wstępie warto zaznaczyć, iż całościowy proces spawania jest niezwykle zaawansowanym zagadnieniem technologicznym, a nie – jak przyjęło się powszechnie – łatwą czynnością techniczną. Podstawową rolą spawania jest zapewnienie trwałego połączenia materiałów, dzięki miejscowemu ich stopieniu i zestaleniu z dodatkiem spoiwa, które charakteryzuje się wysoką jakością. Spawanie jest zazwyczaj wykorzystywane do łączenia części konstrukcji zbudowanych z elementów stalowych. Przez wzgląd na ukształtowanie miejsca połączenia spoin stosuje się różnorodnego typu złącza spawane. Podczas łączenia stykowego blach, rur czy też prętów wykorzystuje się tak zwane spoiny doczołowe. Determinują one odpowiednie przygotowanie krawędzi przeznaczonych do spawania, tak aby powstał rowek, w którym zostanie umiejscowiona spoina. Określa się go mianem fazy, natomiast operację jego wykonywania ukosowaniem bądź fazowaniem.

Spawalnictwo można nazwać złożoną dziedziną, ponieważ wykorzystuje ono zagadnienia z wielu sfer nauk technicznych, w szczególności metalurgii, inżynierii materiałowej, fizyki, mechaniki, elektrotechniki, informatyki oraz elektroniki. Ewolucja badań w tych sektorach naukowych umożliwia powiększenie nie tylko skuteczności, jakości, ale również zakresu posługiwania się zaawansowanymi procesami spawalniczymi, przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa zarówno procesu produkcji, użytkowania wyrobów, jak również konstrukcji oraz instalacji.

Fazowanie w produkcji konstrukcji stalowych

Pojęciem fazowania określa się operację mechaniczną lub termiczną, która bazuje po pierwsze na uformowaniu brzegów łączonych elementów, a po drugie dokładnym ich złożeniu. Dodatkowo, fazowanie jest procesem niezbędnym dla stworzenia koniecznego przetopu, a także w znacznym stopniu warunkuje pozyskanie właściwego, nie mającego żadnej niezgodności łączenia. Charakteryzowane zagadnienie ukierunkowane jest na przygotowanie poszczególnych elementów do niezwykle dokładnego spawania. W procesie dotyczącym produkcji konstrukcji spawanych z grubych blach, ukosowanie krawędzi części przeznaczonych do łączenia stanowi jedną z fundamentalnych procedur technologicznych. Ma ono bowiem decydujący wpływ na poszczególne cechy wyrobu końcowego, w szczególności na tak istotne jego właściwości jak wytrzymałość i trwałość.

Perfekcyjnie wykonane zlecenie

Procesy odnoszące się do ukosowania blach są powszechnie wykonywane w zakładach produkujących konstrukcje spawane z blach grubych. Można wśród nich wyszczególnić przedsiębiorstwa przemysłu stoczniowego, producentów taboru kolejowego, a także samochodów ciężarowych, autobusów oraz maszyn górniczych. Profesjonalne usługi powiązane z fazowaniem blach świadczy przykładowo polecane wśród klientów biznesowych przedsiębiorstwo Fabryka 4×4, funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego. Firma ta oferuje ponadto usługi dotyczące cięcia laserem blachy 2D oraz profili oraz rur 3D, a także numerycznego gięcia blach.

Procesy technologiczne związane ukosowaniem w znaczny sposób oddziałują na finalną jakość szerokiego grona wyrobów. Zlecając usługi powiązane z opisywaną tematyką warto zatem zwrócić się do firmy posiadającej odpowiedni sprzęt, a także długoletnie doświadczenie.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

04-01-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Inline
Inline