Sesja sejmiku. Wiele ważnych uchwał (NA ŻYWO)

Sesja sejmiku. Wiele ważnych uchwał (NA ŻYWO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. 57. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu  30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Stefanowi Michalczakowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/695/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Gminie  Trzebownisko przez Województwo Podkarpackie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/696/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski przez Województwo Podkarpackie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na obszarze województwa podkarpackiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel – to ja”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/891/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Dubiecku na rzecz Miasta i Gminy Dubiecko.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zwolnienia prof. Krzysztofa Gutkowskiego – wniesionej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wzywającego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do przyjęcia sprzętu wojskowego od Republiki Federalnej Niemiec.

22. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 grudnia 2022 r. do 12 stycznia 2023 r.

23. Informacja z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LVI sesji w dniu 28 grudnia 2022 r.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia radnych.

26. Wystąpienia zaproszonych gości.

27. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

Grafika poglądowa.

30-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)