REKLAMA

“Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych”. Zgłoś się do projektu!

PODKARPACIE. Projekt „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych” realizowany jest przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.
Wartość projektu wynosi: 1 994 316,00 zł
Dofinansowanie z projektu z UE wynosi: 1 695 168,60 zł.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

  • jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym),
  • jest osobą w wieku 50 lat i więcej,
  • jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),
  • jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych,
  • nie posiada umiejętności obsługi komputera na poziomie A lub B ani certyfikatu ECDL PROFILE.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu:
Al. Piłsudskiego 40/15
35-001 Rzeszów
Tel/faks 17 857 71 00
e-mail: pakk@pap.rzeszow.pl

02-08-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.