REKLAMA

Odrolnienie działki nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Procedura bez tajemnic

Proces odrolnienia działki nie należy do szybkich i łatwych. Nie wszystkie grunty podlegają tej procedurze i nie w każdej sytuacji jest ona możliwa do przeprowadzenia. Stosunkowo prosta droga wiedzie inwestora do celu, gdy działka, będąca przedmiotem postępowania, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku musimy wystąpić do właściwego organu administracyjnego o wydanie warunków zabudowy.

Kto wydaje decyzje o warunkach zabudowy?

Właściwym organem administracji, odpowiedzialnym za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jest wójt, burmistrz, lub prezydent miasta. W praktyce decyzję wydaje w jego imieniu odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Rozstrzygnięciem w naszej sprawie zajmie się najprawdopodobniej wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego. Ten sam, który weryfikuje składane do pozwolenia na budowę projekty domów.

Decyzja, zgodnie z ustawą, powinna być wydana w ciągu 2 miesięcy, jednak okres ten może ulec wydłużeniu. Bywa, iż na wydanie WZ musimy czekać nawet do 9 miesięcy, ponieważ termin ustawowy nie obejmuje okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy innych podmiotów i z przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek w większości gmin jest ustandaryzowany i zawsze powinien zawierać podstawowe dane dotyczące planowanej na danym gruncie inwestycji. Są to:
→ dane wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwę, adres
→ informacje o planowanej inwestycji (na jakie cele zostanie przeznaczony teren i planowany na nim obiekt, gdzie będzie posadowiony)
→ szczegółowy opis inwestycji, m.in. zapotrzebowanie na media, opis techniczny, określenie charakteru ogrzewania, warunki odprowadzania ścieków, sposób unieszkodliwiania odpadów
Warto wiedzieć, iż wniosek może złożyć dowolny podmiot – nie koniecznie właściciel działki. Decyzja o wydaniu WZ nie ingeruje w prawo własności, co w praktyce oznacza tyle, że możemy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla działki, którą zamierzamy dopiero kupić. Procedura podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł.
Warunki konieczne do wydania decyzji.
Aby nasz wniosek zakończył się prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy dla przedmiotowej działki, wymagane jest spełnienie jednocześnie wszystkich poniższych założeń:
→ działka musi posiadać dostęp do publicznej drogi
→ na działce, lub w jej obrębie musi istnieć (lub być zaprojektowane do wykonania) odpowiednie uzbrojenie w media, pozwalające na realizacje budowy.
→ przynajmniej jedna z sąsiednich działek musi być zabudowana w taki sposób, by na jej podstawie można było określić wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu (gabaryty, forma architektoniczna, linia zabudowy, stopień wykorzystania terenu)
→ dla danej działki nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
→ wydanie decyzji będzie zgodne z przepisami odrębnymi (jeżeli takie istnieją)
Jeśli cały proces zostanie przeprowadzony prawidłowo otrzymamy decyzję o warunkach zabudowy. Prowadzi to do konieczności zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze i nieleśne.

Projekt gotowy Dom przy Rubinowej 5 z Galerii Domów www.galeriadomow.pl

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

04-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Inline
Inline