KROSNO: Nowe kryteria przyjęć do przedszkoli

KROSNO / PODKARPACIE. Podczas sesji Rady Miasta Krosna uchwalono tegoroczne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wnioski o przyjęcie do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie można składać od 15 lutego 2018 r. do 22 lutego 2018 r.

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) do końca stycznia 2018 r. rodzice zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola mają prawo poznać kryteria i terminy obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019. Na stronie NABÓR w zakładce Dokumenty będą dostępne załączniki do kryteriów oraz poradnik objaśniający szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

TERMINY:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 1179/2018 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (pdf) postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 14 lutego 2018 r. W tym dniu zostanie opublikowana liczba miejsc rekrutacyjnych w poszczególnych przedszkolach oraz zostanie uruchomiona możliwość elektronicznego wypełniania wniosków w systemie informatycznym NABÓR. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami będzie można złożyć w przedszkolu wybranym na pierwszym miejscu nie przekraczając terminu 22 lutego 2018 r. godz. 15:30. Wnioski wypełnione w systemie elektronicznym, a niedostarczone do wybranego na pierwszym miejscu przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Przypominamy Rodzicom, że wypełniając wniosek warto wybrać więcej niż jedno przedszkole, ponieważ zwiększa to szansę na otrzymanie miejsca w przedszkolu.

Komisja rekrutacyjna 27 lutego 2018 r. do godz. 13:00 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. W systemie elektronicznej rekrutacji NABÓR po zalogowaniu się rodzice kandydatów będą mogli sprawdzić czy ich dziecko zakwalifikowało się do danego przedszkola. Jeżeli tak to rodzice mają obowiązek dopełnić reszty formalności: potwierdzić wolę zapisu dziecka do danego przedszkola i podpisać umowę na świadczenie usług przez przedszkole. Mogą to zrobić jedynie w dniach od 27 lutego 2018 r. od godz. 1400 do 5 marca 2018 r. do godz. 15:30.

Przypominamy, że rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych skierowana jest wyłącznie do dzieci zamieszkałych w Krośnie.

KRYTERIA:
Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) na pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli uwzględnia się łącznie kryteria określone w ww. ustawie: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość – 20 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą Nr LIV/1236/18 Rady Miasta Krosna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (pdf):

Rodziców dzieci 6-letnich zainteresowanych zapisem swoich dzieci do szkoły podstawowej informujemy, że rekrutacja do szkół podstawowych obwodowych rozpoczyna się 12 lutego 2018 r., zaś dla dzieci spoza obwodu szkoły – 22 lutego 2018 r. Przypominamy, że aby zapisać 6-latka do szkoły podstawowej nie są wymagane dodatkowe badania czy opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej. W roku szkolnym 2018/2019 planowana jest dodatkowo „zerówka” dla dzieci 5- i 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie.
Nowością w kryteriach jest posiadanie przez co najmniej jednego rodzica kandydata aktualnej Krośnieńskiej Karty Mieszkańca – otrzymać ją można w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a na parterze budynku. Aby wyrobić kartę potrzebne jest zdjęcie do zeskanowania oraz pierwsza strona zeznania podatkowego PIT, gdzie zawarty jest adres zamieszkania – karta wyrabiana jest na miejscu.

Na stronie NABORU zakładce Przedszkola – Aktualności oraz na stronie Urzędu Miasta Krosna w Zakładce Oświata – Nabór na bieżąco będą publikowane wszystkie komunikaty informujące o kolejnych czynnościach procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

źródło: UM Krosno

foto: pixabay.com

31-01-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)