Krośnieńscy policjanci realizują akcję pn. „Bezpieczne Wakacje”

06-07-2017

KROSNO / PODKARPACIE. Krośnieńscy policjanci realizują akcję pn. „Bezpieczne Wakacje”. W ramach tego programu podejmują również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

24 czerwca krośnieńscy funkcjonariusze rozpoczęli akcję „Bezpieczne Wakacje 2017”, która będzie trwała do końca sierpnia. Ważnym kierunkiem podejmowanych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci, dbając o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, prowadzą zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i kadry opiekuńczo-wychowawczej z zakresu bezpiecznych zachowań, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem tych spotkań jest rozwinięcie postaw umożliwiających zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw, z którymi można zetknąć się podczas letniego wypoczynku.

Ewentualne wnioski udziału w zajęciach z zakresu profilaktyki można kierować na adres: Komenda Miejska Policji w Krośnie, ul.Lwowska 28, 38-400 lub kmp.krosno@rz.policja.gov.pl

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” przeprowadzają wzmożone kontrole drogowe. Prośby o przeprowadzenie kontroli autobusu przewożącego dzieci i młodzież można kierować telefonicznie lub mailowo. Informacje kontaktowe podane są tutaj.

Należy pamiętać, że w okresie letnim ograniczone jest poruszanie się po drogach samochodów ciężarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (tekst jednolity w Dz.U z 2013 r. poz.839), obowiązywać będzie  zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, w dniach:

  • 23 czerwca – 28 sierpnia:
    – w piątki – w godz.18.00-22.00,
    – w soboty – w godz. 8.00-14.00,
    – w niedziele – w godz. 8.00-22.00.
  • 14 sierpnia w godz.18.00-22.00,
  • 15 sierpnia w godz. 8.00-22.00.

źródło: KMP KrosnoNapisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.