Sign in to follow this  
Followers 0
Guest sPiS

STANOWISKO PiS w w sprawie przyśpieszenia rozwoju Podkarpacia

7 posts in this topic

Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość podjęte na posiedzeniu wyjazdowym w Strachocinie w dniu 28 maja 2017 r. w sprawie przyspieszenia rozwoju Podkarpacia.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, w oparciu o program partii Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie w wymiarze regionalnym, przypominając potrzebę realizacji zasady zrównoważonego i równomiernego rozwoju Polski, uznaje za konieczne przyspieszenie działań na rzecz:

- zwiększenia dostępności komunikacyjnej Podkarpacia, poprzez niezwłoczną realizację szeregu inwestycji drogowych i kolejowych, szczególnie na kierunku Północ-Południe, na czele z drogą ekspresową S19 – VIA CARPATHIA. Potrzebny jest również rozwój połączeń komunikacyjnych ze Słowacją oraz budowa nowych przejść granicznych z Ukrainą,

- odbudowy i rozwoju przemysłu naftowo-gazowniczego i rafineryjnego na Podkarpaciu, aby dzieło Ignacego Łukasiewicza było właściwie kontynuowane,

- zadbania o podkarpackie rolnictwo, szczególnie w obszarach górskich oraz poprawy  warunków dla rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych,

- szybkiej realizacji inwestycji w obszarze gospodarki wodnej i zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Podkarpacia na czele z budową zbiornika wodnego Kąty – Myscowa,

- uruchomienia inwestycji w obszarze infrastruktury sportowo – turystycznej, przede wszystkim w Bieszczadach oraz rozwoju działalności kulturalnej i ochrony naszego dziedzictwa narodowego,

- zintensyfikowania prac na rzecz rozwoju regionu Karpat i współpracy międzynarodowej wokół idei uczynienia z tego regionu silnego ośrodka turystyczno-kulturalnego w Europie.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zwracając uwagę na bogactwo kulturowo-przyrodnicze oraz zasoby ludzkie i przemysłowe Podkarpacia, podkreśla konieczność szybkiego doprowadzenia do dobrego skomunikowania Podkarpacia z resztą Polski, aby te działania doprowadziły do wyrównania różnic w tempie rozwoju kraju.

 

Źródło strona internetowa posła Piotra Babinetza:
http://www.piotrbabinetz.pl/pl/menu/aktualnosci/-/aktualnosci/0/385 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam

Mam nadzieje, powiem na początek, że to nie są tylko obietnice przyszło wyborcze, z których nic nie będzie.Najważniejsza wg mnie jest dostępnosć komunikacyjna do Podkarpacie szczególnie do Bieszczad.Przez kiepskie i wąskie, kręte  drogi wielu ludzi odpuszcza zwiedzanie naszych terenów, bo wybierają miejsca gdzie szybko dojadą.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0